GetProducerList

Zwraca listę producentów. Listę można skrócić wykorzystująć parametry _offset i _limit.

 • Typ danych wejściowych => object
 • Typ danych wyjściowych => array

Parametry wejściowe

 1. _session_hash (string)

  Wymagany. Identyfikator sesji (otrzymany podczas logowania - doLogin)

 2. _offset (integer)

  Wymagany. Określa przesunięcie wyników o określony offset.

 3. _limit (integer)

  Wymagany. Określa liczbę wyników w zapytaniu.

 4. _modified_from (dateTime)

  Określa datę modyfikacji, od której będą wyświetlane wyniki. Czas w postaci unixtime.

 5. _modified_to (dateTime)

  Określa datę modyfikacji, do której będą wyświetlane wyniki. Czas w postaci unixtime.

Dane wyjściowe

 1. created_at (dateTime)

  Data utworzenia wpisu.

 2. updated_at (dateTime)

  Data ostatniej modyfikacji wpisu.

 3. id (integer)

  Identyfikator producenta

 4. name (string)

  Nazwa producenta.

 5. image (string)

  Plik zakodowany metodą base64

 6. image_filename (string)

  Nazwa pliku zawierającego logo producenta

 7. url (string)

  Przyjazny link

 8. link(string)

  Pełny link do producenta