GetProductImage

Zwraca zdjęcie produktu.

 • Typ danych wejściowych => object
 • Typ danych wyjściowych => object

Parametry wejściowe

 1. _session_hash (string)
 2. Wymagany. Identyfikator sesji (otrzymany podczas logowania - doLogin)

 3. code (integer)
 4. Wymagany. Identyfikator zdjęcia.

Dane wyjściowe

 1. created_at (dateTime)
 2. Data utworzenia wpisu.

 3. updated_at (dateTime)
 4. Data ostatniej modyfikacji wpisu.

 5. product_id (integer)
 6. Identyfikator produktu.

 7. image (string)
 8. Plik zakodowany metodą base64

 9. image_filename (string)
 10. Nazwa pliku ze zdjęciem.

 11. is_default (integer)
 12. Określa czy zdjęcie jest głównym / domyślnym zdjęciem dla produktu.