GetProductOptionsList

Zwraca listę opcji produktu.

 • Typ danych wejściowych => object
 • Typ danych wyjściowych => array

Parametry wejściowe

 1. _session_hash (string)
 2. Wymagany. Identyfikator sesji (otrzymany podczas logowania - doLogin)

 3. product_code (string)

  Umożliwia wyszukiwanie opcji produktu po kodzie produktu podanym w polu Kod produktu.

 4. product_id (integer)
 5. Identyfikator produktu.

 6. _offset (integer)
 7. Wymagany. Określa przesunięcie wyników o określony offset.

 8. _limit (integer)
 9. Wymagany. Określa liczbę wyników w zapytaniu.

Dane wyjściowe

 1. id (integer)
 2. Identyfikator.

 3. parent_id (integer)
 4. Identyfikator opcji nadrzędnej.

 5. product_id (integer)
 6. Identyfikator produktu.

 7. price_type (string)
 8. Typ ceny.

 9. name (string)
 10. Nazwa opcji.

 11. value (string)
 12. Wartość opcji.

 13. price (string)
 14. Modyfikator ceny.

 15. old_price (double)
 16. Stara cena.

 17. stock (double)
 18. Stan magazynowy.

 19. weight (string)
 20. Modyfikator wagi.

 21. code (string)
 22. Kod produktu.

 23. pum (double)
 24. Cena jednostki miary.

 25. image_id (integer)
 26. Identyfikator zdjęcia produktu.

 27. man_code (string)

  Kod producenta

 28. is_stock_enabled (integer)

  Określa czy opcja ma włączony magazyn