GetProductPriceList

Pobiera ceny w walucie produktu.

Parametry wejściowe

Typ danych => object

 1. _session_hash (string)

  Wymagany. Identyfikator sesji (otrzymany podczas logowania - doLogin)

 2. product_id (integer)

  Identyfikator produktu. W przypadku niepodania, pobierane są ceny w walutach dla wszystkich produktów

Parametry wyjściowe

Typ danych => array

 1. product_id (integer)

  Identyfikator produktu

 2. currency_id (integer)

  Identyfikator waluty

 3. tax_id (integer)

  Identyfikator stawki VAT

 4. price (double)

  Cena netto produktu

 5. price_brutto (double)

  Cena brutto produktu

 6. old_price (double)

  Stara cena netto produktu

 7. old_price_brutto (double)

  Stara cena brutto produktu

 8. wholesale_a_netto (double)

  Cena netto dla grupy hurtowej A produktu

 9. wholesale_b_netto (double)

  Cena netto dla grupy hurtowej B produktu

 10. wholesale_c_netto (double)

  Cena netto dla grupy hurtowej C produktu

 11. wholesale_a_brutto (double)

  Cena brutto dla grupy hurtowej A produktu

 12. wholesale_b_brutto (double)

  Cena brutto dla grupy hurtowej B produktu

 13. wholesale_c_brutto (double)

  Cena brutto dla grupy hurtowej C produktu