GetTax

Zwraca stawkę VAT.

 • Typ danych wejściowych => object
 • Typ danych wyjściowych => object

Parametry wejściowe

 1. _session_hash (string)
 2. Wymagany. Identyfikator sesji (otrzymany podczas logowania - doLogin)

 3. id (integer)
 4. Wymagany. Identyfikator.

Dane wyjściowe

 1. created_at (dateTime)
 2. Data utworzenia wpisu.

 3. updated_at (dateTime)
 4. Data ostatniej modyfikacji wpisu.

 5. id (integer)
 6. Identyfikator.

 7. vat (integer)
 8. Stawka VAT

 9. vat_name (string)
 10. Nazwa.

 11. is_default (integer)
 12. Określa czy stawka VAT jest domyślna.