GetUser

Pobieranie użytkownika o podanym identyfikatorze.

 • Typ danych wejściowych => object
 • Typ danych wyjściowych => object

Parametry wejściowe

 1. _session_hash (string)
 2. Wymagany. Identyfikator sesji (otrzymany podczas logowania - doLogin)

 3. id (integer)
 4. Identyfikator utworzonego użytkownika.

Dane wyjściowe

 1. created_at (dateTime)
 2. Data utworzenia wpisu.

 3. id (integer)
 4. Identyfikator.

 5. username (string)
 6. Nazwa użytkownika.

 7. last_login (dateTime)
 8. Data ostatniego logowania.

 9. salt (integer)
 10. Salt.

 11. password (string)
 12. Hasło.

 13. is_active (integer)
 14. Aktywny.

 15. is_super_admin (integer)
 16. Super administrator.

 17. wholesale (string)
 18. Klient hurtowy. Zwraca cyfrę:

  • 0 - brak grupy hurtowej
  • 1 - grupa hurtowa A
  • 2 - grupa hurtowa B
  • 3 - grupa hurtowa C

 19. points (integer)
 20. Liczba punktów klienta.

 21. discount (double)
 22. Rabat ogólny.