UpdateAccessoriesList

Aktualizowanie listy akcesoriów dla produktu o podanym identyfikatorze.

  • Typ danych wejściowych => object
  • Typ danych wyjściowych => object

Parametry wejściowe

  1. _session_hash (string)
  2. Wymagany. Identyfikator sesji (otrzymany podczas logowania - doLogin)

  3. product_id (integer)
  4. Wymagany. Identyfikator produktu.

  5. accessories (array of integer)
  6. Wymagany. Identyfikatory akcesoriów. Przekazanie pustej tablicy usuwa wszystkie akcesoria z produktu.

Dane wyjściowe

  1. _update (boolean)
  2. Status aktualizacji.