UpdateAvailability

Aktualizowanie statusu dostępności o podanym identyfikatorze.

 • Typ danych wejściowych => object
 • Typ danych wyjściowych => object

Parametry wejściowe

 1. _session_hash (string)
 2. Wymagany. Identyfikator sesji (otrzymany podczas logowania - doLogin)

 3. id (integer)
 4. Wymagany. Identyfikator.

 5. availability_name (string)
 6. Nazwa status dostępności. Maksymalna długość 255 znaków.

 7. stock_from (integer)
 8. Wartość minimalna, od której wybrany zostanie zostanie status dostępnośc.

Dane wyjściowe

 1. _update (boolean)
 2. Status aktualizacji.