UpdateCategory

Aktualizowanie kategorii o podanym identyfikatorze.

 • Typ danych wejściowych => object
 • Typ danych wyjściowych => object

Parametry wejściowe

 1. _session_hash (string)
 2. Wymagany. Identyfikator sesji (otrzymany podczas logowania - doLogin)

 3. id (integer)
 4. Wymagany. Identyfikator.

 5. name (string)
 6. Nazwa kategorii. Maksymalna długość 255 znaków.

 7. image (string)
 8. Plik zakodowany metodą base64

 9. image_filename (string)
 10. Nazwa pliku zawierającego obrazek

 11. description (string)
 12. Treść opisu.

 13. main_page (integer)
 14. Opcja Pokaż na stronie głównej

 15. is_active (integer)
 16. Aktywny

 17. is_hidden (integer)
 18. Opcja Ukryj w drzewie kategorii

 19. show_children_products (integer)
 20. Opcja Pokaż produkty z podkategorii

 21. url (string)
 22. Przyjazny link

Dane wyjściowe

 1. _update (boolean)
 2. Status aktualizacji.