UpdateCurrencyExchangeByShortcut

Aktualizuje kurs waluty po kodzie ISO 4217.

Parametry wejściowe

Typ danych => object

 1. _session_hash (string)

  Wymagany. Identyfikator sesji (otrzymany podczas logowania - doLogin)

 2. shortcut (integer)

  Wymagany. Kod ISO 4217 waluty.

 3. exchange (double)

  Wymagany. Kurs waluty

Parametry wyjściowe

Typ danych => object

 1. _update (boolean)

  Status aktualizacji