UpdateProducer

Aktualizowanie producenta o podanym identyfikatorze.

 • Typ danych wejściowych => object
 • Typ danych wyjściowych => object

Parametry wejściowe

 1. _session_hash (string)
 2. Wymagany. Identyfikator sesji (otrzymany podczas logowania - doLogin)

 3. id (integer)
 4. Wymagany. Identyfikator.

 5. name (string)
 6. Nazwa producenta.

 7. image (string)
 8. Plik zakodowany metodą base64

 9. image_filename (string)
 10. Nazwa pliku zawierającego logo producenta

 11. url (string)
 12. Przyjazny link

Dane wyjściowe

 1. _update (boolean)
 2. Status aktualizacji.