UpdateProductOption

Aktualizowanie opcji produktu.

 • Typ danych wejściowych => object
 • Typ danych wyjściowych => object

Parametry wejściowe

 1. option_id (integer)
 2. Wymagany. Identyfikator opcji produktu.

 3. _session_hash (string)
 4. Wymagany. Identyfikator sesji (otrzymany podczas logowania - doLogin)

 5. value (string)
 6. Wartość opcji.

 7. price (string)
 8. Modyfikator ceny.

 9. old_price (double)
 10. Stara cena.

 11. stock (double)
 12. Stan magazynowy.

 13. weight (string)
 14. Modyfikator wagi.

 15. code (string)
 16. Kod produktu.

 17. pum (double)
 18. Cena jednostki miary.

 19. image_id (integer)
 20. Identyfikator zdjęcia produktu.

 21. man_code (string)

  Kod producenta

Dane wyjściowe

 1. _update (boolean)
 2. Status aktualizacji.