UpdateProductPrice

Aktualizuje cenę produktu w wybranej walucie. Metoda dotyczy cen w zakładce Ceny w walutach w edycji produktu.

Parametry wejściowe

Typ danych => object

 1. _session_hash (string)

  Wymagany. Identyfikator sesji (otrzymany podczas logowania - doLogin)

 2. product_id (integer)

  Wymagany. Identyfikator produktu

 3. currency_id (integer)

  Wymagany. Identyfikator waluty

 4. tax_id (integer)

  Identyfikator stawki VAT

 5. price (double)

  Cena netto produktu

 6. price_brutto (double)

  Cena brutto produktu

 7. old_price (double)

  Stara cena netto produktu

 8. old_price_brutto (double)

  Stara cena brutto produktu

 9. wholesale_a_netto (double)

  Cena netto dla grupy hurtowej A produktu

 10. wholesale_b_netto (double)

  Cena netto dla grupy hurtowej B produktu

 11. wholesale_c_netto (double)

  Cena netto dla grupy hurtowej C produktu

 12. wholesale_a_brutto (double)

  Cena brutto dla grupy hurtowej A produktu

 13. wholesale_b_brutto (double)

  Cena brutto dla grupy hurtowej B produktu

 14. wholesale_c_brutto (double)

  Cena brutto dla grupy hurtowej C produktu

Parametry wyjściowe

Typ danych => object

 1. _update (boolean)

  Status aktualizacji