UpdateTax

Aktualizowanie stawki VAT o podanym identyfikatorze.

 • Typ danych wejściowych => object
 • Typ danych wyjściowych => object

Parametry wejściowe

 1. _session_hash (string)
 2. Wymagany. Identyfikator sesji (otrzymany podczas logowania - doLogin)

 3. id (integer)
 4. Wymagany. Identyfikator.

 5. vat (integer)
 6. Stawka VAT

 7. vat_name (string)
 8. Nazwa.

 9. is_default (integer)
 10. Określa czy stawka VAT jest domyślna.

Dane wyjściowe

 1. _update (boolean)
 2. Status aktualizacji.