UpdateUser

Aktualizowanie użytkownika o podanym identyfikatorze.

 • Typ danych wejściowych => object
 • Typ danych wyjściowych => object

Parametry wejściowe

 1. _session_hash (string)
 2. Wymagany. Identyfikator sesji (otrzymany podczas logowania - doLogin)

 3. id (integer)
 4. Wymagany. Identyfikator.

 5. username (string)
 6. Nazwa użytkownika (email).

 7. password (string)
 8. Hasło.

 9. is_active (integer)
 10. Aktywny.

 11. is_super_admin (integer)
 12. Super administrator.

 13. wholesale (string)
 14. Klient hurtowy. Przyjmuje cyfry:

  • 0 - brak grupy hurtowej
  • 1 - grupa hurtowa A
  • 2 - grupa hurtowa B
  • 3 - grupa hurtowa C

 15. discount (double)
 16. Rabat ogólny.

Dane wyjściowe

 1. _update (boolean)
 2. Status aktualizacji.