Grupy cenowe

W panelu administracyjnym wybierz Konfiguracja => Konfiguracja modułów

Wybierz moduł Grupy cenowe


Dodanie nowej grupy cenowej

 1. Naciśnij przycisk Dodaj,
 2. Wpisz Nazwę grupy,
 3. Wpisz Opis,
 4. Naciśnij przycisk Zapisz.

Przypisanie produktu do grupy cenowej

W panelu administracyjnym wybierz Oferta => Produkty

 1. Edytuj produkt,
 2. Wybierz Grupę cenową,
 3. Naciśnij przycisk Zapisz.

Możesz skorzystać z funkcji import / eksport w celu masowego przypisania produktów do danej grupy cenowej.

Zmiana cen produktów w grupie cenowej

W panelu administracyjnym wybierz Konfiguracja => Konfiguracja modułów

Wybierz moduł Grupy cenowe


Zmiana pojedyńczej ceny

 1. Edytuj grupę,
 2. Wybierz Zmień jedną cenę,
 3. Wybierz Jaką cenę chcesz zmienić,
  • Cenę netto,
  • Cenę brutto,
  • Starą cenę netto,
  • Starą cenę brutto,
  • Cenę hurtową A netto,
  • Cenę hurtową A brutto,
  • Cenę hurtową B netto,
  • Cenę hurtową B brutto,
  • Cenę hurtową C netto,
  • Cenę hurtową C brutto,
 4. Wpisz Nową cenę,

  Wpisz wartość np.:

  • 10.00 => ustawi jako nowa cene 10.00,
  • +10.00 => doda do aktualnej ceny 10.00,
  • -10.00 => odejmie od aktualnej ceny 10.00,
  • +10% => doda do aktualnej ceny 10%,
  • -10% => odejemie od aktualnej ceny 10%,
 5. Naciśnij przycisk Synchronizuj,
 6. Potwierdź, że Jesteś pewień, że chcesz zmienić cenę dla tej grupy, tego procesu nie da się odwrócić ?
 7. Poczekaj na wykonanie synchronizacji,
 8. Naciśnij link Pokaż produkty. Sprawdź nowe ceny produktów.

Ustawienie szablonu cen

 1. Edytuj grupę,
 2. Wybierz Ustaw szablon cen,
 3. Wybierz VAT,
 4. Wpisz ceny
  • Cenę netto,
  • Cenę brutto,
  • Starą cenę netto,
  • Starą cenę brutto,
  • Cenę hurtową A netto,
  • Cenę hurtową A brutto,
  • Cenę hurtową B netto,
  • Cenę hurtową B brutto,
  • Cenę hurtową C netto,
  • Cenę hurtową C brutto,
 5. Naciśnij przycisk Zapisz (zamianę możewsz wykonać w późniejszym terminie) lub Naciśnij przycisk Synchronizuj,
 6. Potwierdź, że Jesteś pewień, że chcesz zmienić cenę dla tej grupy, tego procesu nie da się odwrócić ?
 7. Poczekaj na wykonanie synchronizacji,
 8. Naciśnij link Pokaż produkty. Sprawdź nowe ceny produktów.

Zmiana cen produktów w grupie cenowej dla walut

 1. Edytuj grupę,
 2. Wybierz Ceny grupy w walutach,
 3. Naciśnij przycisk Dodaj,
 4. Wybierz Walutę,
 5. Wybierz Zmień jedną cenę lub Ustaw szablon cen,
 6. Zmiany dla walut przeprowadza się analogicznie do zian dla waluty głównej. Zobacz powyżej.

 7. Synchronizuj zmieny cen.

Zobacz dokumentację cen w walutach.