Grupy cenowe - hurtowa zmiana takich samych cen.

Jeśli masz wiele podobnych produktów w tej samej cenie, nie musisz zmieniać osobno ceny każdego z nich. Możesz przypisać produkty do grupy cenowej i zarządzać ich cenami w jednym miejscu. Możesz definiować własne szablony cen obejmujące: cenę produktu, ceny hurtowe, waluty, vat i starę cenę (przekręśloną). Dodatkowo dostępna jest opcja importu i eksportu przypisanie produktów do grupy cenowej.

W panelu administracyjnym przejdź do AplikacjeGrupy cenowe Ikona modułu Grup Cenowych


Dodanie nowej grupy cenowej

Lista grup cenowych
 1. Naciśnij przycisk Dodaj, Dodawanie nowej grupy cenowej
 2. Wpisz Nazwę grupy,
 3. Wpisz Opis,
 4. Wybierz Zmień jedną cenę lub Ustaw szablon cen,
 5. Naciśnij przycisk Zapisz.

Przypisanie produktu do grupy cenowej

 1. Edytuj produkt, Przypisanie pojedynczego produktu do grupy cenowej
 2. Wybierz Grupę cenową,
 3. Naciśnij przycisk Zapisz.

Lub

 1. Edytuj grupę,
 2. Wybierz Przypisz produkty, Przypisanie produktów w listy do grupy cenowej
 3. Zaznacz Produkty,
 4. Wybierz Zaznaczone: Dodaj do grupy.

Możesz również skorzystać z funkcji Import / Eksport w celu masowego przypisania produktów do danej grupy cenowej.

Zmiana cen produktów w grupie cenowej

Powróć do AplikacjeGrupy cenowe

Zmiana pojedynczej ceny

 1. Edytuj grupę, Ustalenie nowej pojedynczej ceny
 2. Wybierz Zmień jedną cenę,
 3. Wybierz Jaką cenę chcesz zmienić,
  • Cenę netto,
  • Cenę brutto,
  • Starą cenę netto,
  • Starą cenę brutto,
  • Cenę hurtową A netto,
  • Cenę hurtową A brutto,
  • Cenę hurtową B netto,
  • Cenę hurtową B brutto,
  • Cenę hurtową C netto,
  • Cenę hurtową C brutto,
 4. Wpisz Modyfikator ceny,

  Wpisz wartość np.:

  • 10.00 → ustawi jako nową cenę 10.00,
  • +10.00 → doda do aktualnej ceny 10.00,
  • -10.00 → odejmie od aktualnej ceny 10.00,
  • +10% → doda do aktualnej ceny 10%,
  • -10% → odejemie od aktualnej ceny 10%,
 5. Naciśnij przycisk Zapisz i synchronizuj,
 6. Poczekaj na wykonanie synchronizacji, Proces synchronizacji cen produktów w grupie cenowej
 7. Naciśnij link Pokaż produkty. Sprawdź nowe ceny produktów. Lista zsynchronizowanych produktów

Ustawienie szablonu cen

 1. Edytuj grupę, Ustawienie szablonu cen
 2. Wybierz Ustaw szablon cen,
 3. Wybierz VAT,
 4. Wpisz ceny
  • Cenę netto,
  • Cenę brutto,
  • Starą cenę netto,
  • Starą cenę brutto,
  • Cenę hurtową A netto,
  • Cenę hurtową A brutto,
  • Cenę hurtową B netto,
  • Cenę hurtową B brutto,
  • Cenę hurtową C netto,
  • Cenę hurtową C brutto,
 5. Naciśnij przycisk Zapisz i synchronizuj,
 6. Poczekaj na wykonanie synchronizacji, Proces synchronizacji
 7. Naciśnij link Pokaż produkty. Sprawdź nowe ceny produktów. Zsynchronizowane ceny w produkcie

Zmiana cen produktów w grupie cenowej dla walut

 1. Edytuj grupę,
 2. Wybierz Ceny grupy w walutach, Lista szablonów w walutach w grupie cenowej
 3. Naciśnij przycisk Dodaj, Ustawienie ceny w walucie w grupie cenowej
 4. Wybierz Walutę,
 5. Wybierz Zmień jedną cenę lub Ustaw szablon cen,

  Zmiany dla walut przeprowadza się analogicznie do zmian dla waluty głównej. Zobacz powyżej.

 6. Synchronizuj ceny.
Zsynchronizowany szablon ceny w walucie

Zobacz dokumentację Cen w walutach.