Grupy produktów

W panelu administracyjnym wybierz Marketing => Grupy produktów

Dodanie grupy produktów

Naciśnij przycisk Dodaj.

 1. Wpisz Nazwa,
 2. Wybierz Typ,
 3. Wpisz Ilość produktów wyświetlanych.
 4. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zmień Język edycji w celu edycji rekordu dla innych wersji językowych.

Dodanie etykiety do grupy produktów

 1. Wybierz Własny obrazek,
 2. Załaduj Obrazek,
 3. Naciśnij przycisk Zapisz.

Przypisanie produktów do grupy produktów

Wybierz Przypisz produkty

 1. Zaznacz Produkty,
 2. Wybierz Dodaj do grupy.

Pozycjonowanie grup produktów

Wybierz Pozycjonowanie.

 1. Wpisz Przyjazny link,
 2. Wybierz Opcje wyświetlania,
 3. Jeśli wybierzesz Ustaw samodzielnie:

 4. Wpisz Tytuł strony,
 5. Wpisz Opis strony,
 6. Wpisz Słowa kluczowe,
 7. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zmień Język edycji w celu edycji rekordu dla innych wersji językowych.

Edycja grupy produktów Nowości

 1. Wybierz sposób wyświetlania nowości
  • przypisane produkty,
  • Grupa Nowości ma cechy pozostałych grup. Możesz przypisać etykiety.

  • po dacie dodania,
  • Produkty dodawane są do grupy automatycznie. Definiujesz datę, po której nowo-dodane produkty do sklepu automatycznie przypisywane są do grupy. Nie możesz przypisać etykiety.

 2. Naciśnij przycisk Zapisz.

Konfiguracja grup produktów

W panelu administracyjnym wybierz Konfiguracja => Konfiguracja modułów

Wybierz moduł Grupy produktów

 1. Zaznacz Ogranicz produkty w grupie do wyświetlanej kategorii,
 2. Naciśnij przycisk Zapisz.

Konfiguracja produktów w grupie Strona główna

 1. Wybierz Sortowanie produktów na stronie głównej,
 2. Wybierz Sortuj,
 3. Naciśnij przycisk Zapisz.

Konfiguracja etykiet

 1. Zaznacz Link etykiety odsyła do grup produktu,
 2. Wpisz Ilość wyświetlanych etykiet na produkcie,
 3. Naciśnij przycisk Zapisz.

Implementacja grup produktów

Opcja dla webmasterów.

W celu wywołania grupy produktów o danym typie zaimplementuj kod:

 • Nowości
 • {st_get_component module="stProduct" component="new"}
 • Strona główna
 • {st_get_component module="stProduct" component="productGroup" product_group="MAIN_PAGE"}
 • Promocje
 • {st_get_component module="stProduct" component="productGroup" params="product_group=PROMOTION"}
 • Polecane
 • {st_get_component module="stProduct" component="productGroup" params="product_group=RECOMMEND"}
 • Wyprzedaż
 • {st_get_component module="stProduct" component="productGroup" params="product_group=SALES"}