Integrator umożliwia pobieranie zamówień i przesyłanie informacji o towarach (w dwóch kierunkach) pomiędzy sklepem a Subiektem.

Integrator  umożliwia import zamówień do Subiekta NEXO Pro lub Subiekta GT i zrealizowanie ich jako dowolny dokument sprzedaży (do wyboru: ZK; ZK z rezerwacjami; ZK + FS/PAi; FS/PAi, WZ).

Obsługa programu jest bardzo prosta i sprowadza się do wybrania z listy zamówień, które chcemy zaimportować (program automatycznie zaznacza zamówienia, które zostały już przetworzone).

Program posiada rozbudowaną konfigurację; umożliwia m. in. nadawanie zamówieniom odpowiedniej kategorii, uzupełnianie pola „Uwagi” wg podanego wzorca, łączenie zamówień pochodzących od tych samych kupujących, obsługę osobnych adresów dostawy i inne.

Główne funkcjonalności programu:

 • Import zamówień ze sklepu internetowego do Subiekta (do wyboru: ZK; ZK z rezerwacjami; ZK + FS/PAi; FS/PAi)
 • Import towarów ze sklepu do Subiekta
 • Synchronizacja towarów w sklepie na podstawie towarów z Subiekta (ceny, stany magazynowe, nazwy, opisy)
 • Obsługa dowolnej ilości sklepów
 • Obsługa walut i podatków
 • Aktualizacja statusów zamówień w sklepie (w tym wysyłanie powiadomień mailowych do klientów wraz z fakturami)
 • Integracja z SMSAPI
 • Mechanizm śledzenia zmian w bazie towarowej w Subiekcie – szybka synchronizacja
 • Możliwość pracy w tle (jako usługa systemowa)

W przypadku Subiekta GT konieczne jest posiadanie Sfery GT.

Przykładowe zastosowanie

 • Ze sklepu spływają do Subiekta zamówienia, które są pakowane i realizowane przez obsługę sklepu.
 • Po realizacji zamówienia zmienia się jego status w sklepie, o czym klient dodatkowo informowany jest stosowną wiadomością e-mail.
 • Dodatkowo synchronizowane są stany magazynowe (sklep prowadzi także sprzedaż stacjonarną) jak i ceny (zmieniają się często, ich wysokość zależy od konkretnych dostaw).

Wymagania i kompatybilność

 • Microsoft Windows 10 lub Windows Server 2012/2016
 • Subiekt GT w wersji min. 1.58 SP1 HF1 (z licencją na Sferę dla Subiekta GT) lub Subiekt NEXO PRO w wersji min. 16 (tylko wersja PRO)
 • Aktualna wersja SOTESHOP i aktywny dostęp do aktualizacji

Producentem tego programu jest firma RTNET Sp. z o.o. sp. k., mieszcząca się w Sadach pod Poznaniem.
Serwis dla tego programu świadczy producent.