Program umożliwia wymianę danych pomiędzy Symfonią ERP Handel / Symfonią 50 Cloud za pośrednictwem WebApi a sklepem internetowym SOTESHOP.

SymSyncPro współpracuje z Symfonią ERP w wersji min. 2020.2.

Do komunikacji ze sklepem nie jest wymagane bezpośrednie połączenie z serwerem SQL (MySQL) sklepu. Komunikacja ze sklepem odbywa się w całości przez API, które może być dodatkowo zabezpieczone i zaszyfrowane protokołem SSL.

Pobieranie i obsługa zamówień

SymSyncPro umożliwia pobranie wybranych zamówień ze sklepu do Symfonii. Program automatycznie podpowiada zamówienia, które nie zostały jeszcze przetworzone. Następnie zamówienie zostaje zaimportowane do Symfonii jako dokument zamówienia lub dokument sprzedaży.

Integrator ma możliwość wiązania towarów ze sklepu z towarami w Symfonii na podstawie kodu towaru, dzięki czemu realizowana jest normalna gospodarka magazynowa (towar zostaje zarezerwowany lub zdjęty ze stanu w magazynie Symfonii). SymSyncPro obsługuje także towary/usługi jednorazowe oraz opcje/warianty towarów (każdy wariant towaru w sklepie internetowym musi mieć przypisany swój kod produktu).

SymSyncPro zakłada także odpowiednie kartoteki kontrahentów (wiązane wg ID klienta), obsługuje także dodatkowe adresy dostawy.

Import towarów z Symfonia do SOTESHOP

Funkcja ta umożliwia import wybranych towarów ze sklepu do Symfonii. Na podstawie pola “Kod” program aktualizuje lub zakłada nowe wpisy w kartotece towarowej. Importowane są takie pola jak (do wyboru): kod produktu, nazwa, opis, ceny, stawka VAT, waga.

Eksport towarów z Symfonia do SOTESHOP (aktualizacja)

Funkcja ta umożliwia aktualizację lub eksport wybranych lub wszystkich towarów z Symfonii do sklepu. W zależności od wybranych parametrów pracy, program może zakładać nieistniejące towary lub wyłącznie aktualizować już istniejące rekordy. Funkcja ta może także aktualizować stany magazynowe w sklepie na podstawie stanów magazynowych w Symfonii (z rezerwacjami lub bez, z wybranych lub wszystkich magazynów).

Harmonogram

SymSyncPro może być uruchamiany w harmonogramie (jako usługa systemowa), niezależnie od zalogowanego użytkownika.

Główne funkcjonalności programu:


Automatyczny import zamówień do Symfonii, również możliwość generowania dokumentów sprzedażowych
Eksport towarów z Symfonii do sklepu
Import towarów ze sklepu do Symfonii
Synchronizacja towarów w sklepie na podstawie towarów z Symfonii (ceny, stany magazynowe, nazwy, opisy, kody kreskowe)
Obsługa wariantów
Obsługa dowolnej ilości sklepów, możliwość podłączenia innych platform
Obsługa walut i podatków
Aktualizacja statusów zamówień w sklepie
Możliwość pracy w tle (jako usługa systemowa)
Pozostałą funkcjonalność programu znajdą Państwo na stronie producenta 

Kompatybilność i wymagania

  • Microsoft Windows 10 lub Windows Server 2016
  • Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel pakiet Uniwersalny w wersji aktualnej na dzień instalacji integratora.
  • Aktualna wersja WebAPI Handel na dzień instalacji integratora
  • Aktualna wersja SOTESHOP i aktywny dostęp do aktualizacji/abonamnet

Producentem tego programu jest firma RTNET Sp. z o.o. sp. k.
Serwis dla tego programu świadczy producent.