Zmiana wersji PHP na 7.4 i jednoczesna aktualizacja sklepu wymaga kilku kroków, by operacja przebiegła pomyślnie:

  1. Aktualizacja sklepu do najnowszej wersji
  2. Weryfikacja aktualnej wersji PHP
  3. Wywołanie przekodowania danych
  4. Zmiana ustawień PHP - wymagany kontakt z administratorem lub zmiana ustawień serwera
  5. Weryfikacja - podstawowe testy sklepu i panelu

Uwaga!
Jeśli na serwerze jest wersja PHP 5.x, to przed przekodowaniem danych należy zmienić PHP na 7.1.

W/w elementy można wykonać we własnym zakresie, jednak jeśli chcą Państwo zlecić wykonanie tej operacji naszym specjalistom w dogodnym dla Państwa terminie, całość zostanie przeprowadzona tak, by przerwa w działaniu sklepu była jak najkrótsza z zapewnieniem wsparcia technicznego naszego zespołu.

Usługa wymaga aktywnego dostępu do aktualizacji i serwisu.

Przeczytaj artykuł na blogu: SOTESHOP - wsparcie dla PHP 7.4