SOTESHOP - wsparcie dla PHP 7.4

16/11/2020

Od listopada 2020 roku sklep SOTESHOP jest dostosowany do PHP 7.4. Upewnij się, czy Twój sklep działa na odpowiedniej wersji PHP, gdyż wiele hostingów wycofuje starsze wersje PHP i sklep może przestać działać, jeśli nie ma odpowiedniej aktualizacji.

Aktualizacja sklepu bez zmiany PHP

Do pobrania aktualizacji nie jest wymagana zmiana wersji PHP. Nadal zapewniamy wsparcie dla wersji PHP 5.6 - 7.1. Jeśli zaktualizujemy sklep mając starszą wersję PHP, to sklep będzie działał bez zmian.

Uwaga!

Dostosowanie programu do PHP 7.4 wiąże się ze zmianą szyfrowania danych w sklepie. W związku z tym informujemy, że jeśli sklep został zintegrowany we własnym zakresie z innym oprogramowaniem, korzystając bezpośrednio z bazy danych, to mogą wystąpić problemy, i w takim wypadku aktualizacja sklepu nie jest zalecana. Przypominamy, że rekomendujemy WebAPI jako bezpieczne narzędzie do integracji ze wszystkimi programami zewnętrznymi.

Instalacja sklepu na PHP 7.4

Instalacja sklepu dla wersji 7.4 jest taka sama jak dla poprzednich wersji.

Zmiana na PHP 7.4

Zmiana z PHP 5.x na PHP 7.4

Jeśli sklep jest uruchomiony na dużo starszej wersji PHP 5.x, to najpierw należy zmienić PHP na 7.1 i dalej postępować z instrukcją zmiany PHP z 7.1 na 7.4. Automatyczne przekodowanie danych dostępne jest w Harmonogramie zadań, który wymaga wersji PHP 7.1, dlatego najpierw trzeba zmienić PHP na 7.1.

Zmiana z PHP 7.1 PHP 7.4

Jeśli na serwerze chcemy skorzystać z nowej wersji PHP, to przede wszystkim należy pamiętać, że taka zmiana, niezależnie od oprogramowania, jest operacją, która wymaga zarezerwowania czasu i może wymagać wsparcia specjalisty np. administratora lub specjalisty z naszego działu serwisowego. Warto ustalić termin takiej zmiany wcześniej i nie dokonywać jej w najgorętszym okresie sprzedażowym.

Jak bezpiecznie zmienić PHP dla SOTESHOP 7?

Przed zmianą wymagana jest najnowsza wersja sklepu. W nowej wersji sklepu zmienia się szyfrowanie danych, dlatego przed zmianą wersji PHP, należy dokonać aktualizacji szyfrowanych danych. W tym celu należy wejść do panelu sklepu i wybrać:

  1. Konfiguracja->Harmonogram zadań
    • Na liście powinny pojawić się zadania: Bezpieczeństwo - szyfrowanie ...
  2. Kliknąć ”Uruchom ręcznie”.

Jeśli operacja zostanie zakończona poprawnie, z listy znikną zadania o nazwie “Bezpieczeństwo - szyfrowanie…”. Jest to operacja, którą wykonuje się tylko jeden raz.

Jeśli proces zostanie przerwany, należy wejść ponownie do Harmonogramu zadań i wywołać operację jeszcze raz. System dokończy przetwarzanie szyfrowania danych.

W przypadku, gdy w sklepie jest poprawnie skonfigurowany harmonogram zadań, operacja ta zostanie wykonana w tle i nie będzie wymagać ręcznego uruchomienia.

Podsumowanie

Warto wykonać tę operację także w sytuacji, kiedy nie zmieniamy jeszcze PHP. Wtedy nasz sklep będzie gotowy do zmiany PHP i będzie przechowywał dane klientów korzystając z nowego szyfrowania danych.


Aktualizacę sklepu i zmianę na PHP 7.4 można wykonać we własnym zakresie, ale można też zlecić wykonanie tej operacji naszym specjalistom w dogodnym dla Państwa terminie.

Polecane artykuły i strony