Atrybuty produktów

W panelu administracyjnym wybierz Konfiguracja => Konfiguracja modułów

Wybierz moduł Atrybuty produktów


Włączenie atrybutów produktów

Wybierz Konfiguracja

 1. Zaznacz Włącz filtry,
 2. Wybierz sposób Filtrowania:
  • Używając i
  • Używając lub
 3. Zaznacz Nie ograniczaj filtrów,
 4. Jeśli zaznaczone, filtry nie sa ograniczane ze względu na aktualne wyniki filtrowania.

 5. Naciśnij przycisk Zapisz.

Dodanie atrybutów produktów

Wybierz Lista atrybutów

 1. Naciśnij przycisk Dodaj,
 2. Zaznacz Aktywny,
 3. Wybierz Pozycję (kolejność wyświetlania),
 4. Wpisz Nazwę,
 5. Wybierz Rodzaj:
  • Tak / Nie
  • Tekst
  • Kolor
 6. Zaznacz Pokaż w filtrach,
 7. Zaznacz Pokaż w produkcie,
 8. Wybierz Kategorie, do których przypisany będzie filtr,
 9. Kategorie możesz wybrać zaznaczając w drzewie kategorii lub poprzez wpisanie nazwy kategorii.

 10. Naciśnij przycisk Zapisz.

Dodanie wariantów

Warianty dla atrybutów Tak / Nie

Nie ma możliwości dodania wariantów. Automatycznie do wyboru jest:

 • Tak,
 • Nie.

Warianty dla atrybutów Tekst

Wybierz Warianty

 1. Naciśnij przycisk Dodaj,
 2. Wpisz Pozycję (kolejność wyświetlania),
 3. Wpisz Wartość,
 4. Naciśnij przycisk Zapisz.

Warianty dla atrybutów Kolor

Wybierz Warianty

 1. Naciśnij przycisk Dodaj,
 2. Wpisz Pozycję (kolejność wyświetlania),
 3. Wybierz Rodzaj:
  • Kolor,
  • Obrazek.
 4. Wpisz Nazwę,
 5. Wpisz Kolor (dla rodzaju Kolor, kod HEX np. #ffff00 [żółty]),
 6. Załaduj Obrazek (dla rodzaju Obrazek),
 7. Naciśnij przycisk Zapisz.

Przypisanie atrybutów do produktu

W panelu administracyjnym wybierz Oferta => Produkty

 1. Edytuj produkt,
 2. Wybierz Atrybuty,
 3. Wpisz Tytuł,
 4. Tytuł wyświetlany jest nad listą atrybutów na stronie karty produktu.

 5. Uzupełnij atrybuty,
 6. Naciśnij przycisk Zapisz.

Import / eksport atrybutów produktów

Eksport atrybutów produktów

Wybierz Eksport

 1. Naciśnij przycisk Eksportuj,
 2. Naciśnij przycisk Pobierz plik,
 3. Otwórz plik z zalecanymi ustawieniami,
 4. Edytuj rekordy.

Import atrybutów produktów

Wybierz Import

 1. Wybierz Format importu,
 2. Załaduj Plik z danymi,
 3. Naciśnij przycisk Importuj.

Włączenie filtrów cen

W panelu administracyjnym wybierz Konfiguracja => Konfiguracja produktów


Przejdź do sekcji Ceny produktów

 1. Zaznacz Pokaż filtr po cenie,
 2. Ze względu na stopień skomplikowania rabatów ceny po rabacie nie są filtrowane.

 3. Naciśnij przycisk Zapisz.