Atrybuty produktów

W panelu administracyjnym wybierz AplikacjeAtrybuty produktów Ikona modułu Atrybuty produktow


Włączenie atrybutów produktów

Wybierz Konfiguracja

Konfiguracja atrybutów
 1. Zaznacz Włącz filtry,
 2. Wybierz sposób Filtrowania:
  • Używając i
  • Używając lub
 3. Zaznacz Nie ograniczaj filtrów,

  Jeśli zaznaczone, filtry nie sa ograniczane ze względu na aktualne wyniki filtrowania.

 4. Naciśnij przycisk Zapisz.

Dodanie atrybutów produktów

Wybierz Lista atrybutów

Lista atrybutów
 1. Naciśnij przycisk Dodaj, Dodawania atrybutu
 2. Zaznacz Aktywny,
 3. Wybierz Pozycję (kolejność wyświetlania),
 4. Wpisz Nazwę,
 5. Wybierz Rodzaj:
  • Tak / Nie
  • Tekst
  • Kolor
 6. Zaznacz Pokaż w filtrach,
 7. Zaznacz Pokaż w produkcie,
 8. Wybierz Kategorie, do których przypisany będzie filtr, Drzewo kategorii przy dodawaniu

  Kategorie możesz wybrać zaznaczając w drzewie kategorii lub poprzez wpisanie nazwy kategorii.

 9. Naciśnij przycisk Zapisz.

Dodanie wariantów

Warianty dla atrybutów Tak / Nie

Nie ma możliwości dodania wariantów. Automatycznie do wyboru jest:

 • Tak,
 • Nie.

Warianty dla atrybutów Tekst

Wybierz Warianty

 1. Naciśnij przycisk Dodaj, Dodanie wariantu typu tekst
 2. Wpisz Pozycję (kolejność wyświetlania),
 3. Wpisz Wartość,
 4. Naciśnij przycisk Zapisz.

Warianty dla atrybutów Kolor

Wybierz Warianty

 1. Naciśnij przycisk Dodaj, Dodanie wariantu typu kolor
 2. Wpisz Pozycję (kolejność wyświetlania),
 3. Wybierz Rodzaj:
  • Kolor,
  • Obrazek.
 4. Wpisz Nazwę,
 5. Wpisz Kolor (dla rodzaju Kolor, kod HEX np. #ffff00 [żółty]),
 6. Załaduj Obrazek (dla rodzaju Obrazek),
 7. Naciśnij przycisk Zapisz.

Przypisanie atrybutów do produktu

 1. Edytuj produkt,
 2. Wybierz Atrybuty, Przypisanie wariantu do produktu
 3. Wpisz Tytuł,

  Tytuł wyświetlany jest nad listą atrybutów na stronie karty produktu.

 4. Uzupełnij atrybuty,
 5. Naciśnij przycisk Zapisz.
Karta produktu z atrybutami
Filtrowanie listy produktów po atrybutach

Import / eksport atrybutów produktów

Eksport atrybutów produktów

Wybierz Eksport

Eksport atrybutów do pliku CSV
 1. Naciśnij przycisk Eksportuj, Zakończenie eksportu
 2. Naciśnij przycisk Pobierz plik, Otwieranie pliku CSV w programie LibreOffice
 3. Otwórz plik z zalecanymi ustawieniami, Atrybuty w arkuszu kalkulacyjnym
 4. Edytuj rekordy.

Import atrybutów produktów

Wybierz Import

Import atrybutów z pliku CSV
 1. Wybierz Format importu,
 2. Załaduj Plik z danymi,
 3. Naciśnij przycisk Importuj.

Włączenie filtrów cen

W panelu administracyjnym wybierz AplikacjeProduktyKonfiguracja produktów

Przejdź do sekcji Ceny produktów

Konfiguracja produktów opcje atrybutów
 1. Zaznacz Pokaż filtr po cenie,

  Ze względu na stopień skomplikowania rabatów ceny po rabacie nie są filtrowane.

 2. Naciśnij przycisk Zapisz.
Filtr po cenie