Konfiguracja produktów

W panelu administracyjnym wybierz Konfiguracja => Konfiguracja produktów


Blokowanie wyświetlania zdublowanych produktów na stronie

  1. Zaznacz Nie pozwalaj na dublowanie produktów na stronie,
  2. Naciśnij przycisk Zapisz.

Ustawienie sortowania

  1. Wybierz Domyślne sortowanie po:
    • Priorytecie,
    • Nazwie,
    • Cenie,
    • Najnowszym,
  2. Wybierz Domyślnie sortuj:
    • Rosnąco,
    • Malejąco,
  3. Naciśnij przycisk Zapisz.

Ustawienie cen produktów

  1. Zaznacz Ceny tylko w netto,
  2. Ceny wszystkich produktów w sklepie prezentowane są netto.

  3. Zaznacz Pokaż produkty tylko z ustawioną ceną,
  4. Produkty z ceną 0 nie będą wyświetlane w sklepie.

  5. Zaznacz Pokaż filtr po cenie,
  6. Zobacz dokumentację atrybutów produktów.

  7. Wybierz Ukryj cenę:
    • Wyłączone,
    • Dla wszystkich klientów,
    • Dla klientów niezalogowanych,
    • Dla klientów niezweryfikowanych,
  8. Ukrywa cenę dla wszystkich produktów w sklepie. Ceny wybranych produktów możesz ukryć z poziomu edycji produktów.

    Zobacz dokumentację produktów.

    Zobacz dokumentację Klientów.

  9. Naciśnij przycisk Zapisz.

Ustawienie ilości wyświetlanych produktów na listach

  1. Wpisz Ilość produktów na liście pełnej,
  2. Naciśnij przycisk Zapisz.

Konfiguracja magazynu

Zobacz dokumentację magazynu.

Konfiguracja opcji produktów

Zobacz dokumentację opcji produktów.

Konfiguracja funkcji koszyka

Zobacz dokumentację koszyka.