Blog

W panelu administracyjnym wybierz Marketing => Blog


Dodanie wpisu blog

 1. Naciśnij przycisk Dodaj,
 2. Wpisz Tytuł,
 3. Zaznacz Aktywny,
 4. Zaznacz Kategorie,
 5. Zobacz jak dodać jak dodać kategorię bloga.

 6. Wpisz Treść postu,
 7. Wpisz Skrócona wersja postu,
 8. Ilość wyświetlanych znaków jest zależna od konfiguracji.

 9. Wpisz Link alternatywny,
 10. Odnośnik do strony zamiast wejścia bezpośrednio w post.

 11. Załaduj Zdjęcie postu,
 12. Zalecany rozmiar zdjęcia - 264px x 149px.

 13. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zmień Język edycji w celu edycji rekordu dla innych wersji językowych.

Pozycjonowanie wpisu blog

Wybierz Pozycjonowanie

 1. Wpisz Przyjazny link,
 2. Wybierz Opcje wyświetlania,
 3. Jeśli wybierzesz Ustaw samodzielnie:

 4. Wpisz Tytuł strony,
 5. Wpisz Opis strony,
 6. Wpisz Słowa kluczowe,
 7. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zmień Język edycji w celu edycji rekordu dla innych wersji językowych.

Dodanie kategorii bloga

 1. Naciśnij przycisk Dodaj,
 2. Zaznacz Aktywna,
 3. Wpisz Nazwa kategorii,
 4. Wpisz Nazwa grupy banerów,
 5. Nazwa grupy banerów utworzona w module banery.

 6. Naciśnij przycisk Zapisz.

Konfiguracja bloga

W panelu administracyjnym wybierz Konfiguracja => Blog

Wybierz moduł Blog


Aktywacja bloga

 1. Zaznacz Aktywny,
 2. Naciśnij przycisk Zapisz.

Konfiguracja wyglądu bloga na stronie głównej

 1. Zaznacz Pokaż na stronie głównej,
 2. Wybierz Wyświetlaną datę,
 3. Wybierz Wyrównanie:
  • Sąsiadujące,
  • Proste,
 4. Wybierz Ilość kolumn,
 5. Wpisz Ilość wpisów,
 6. Zaznacz Pokaż tytuł,
 7. Zaznacz Pokaż zdjęcie,
 8. Wybierz Pozycję zdjęcia,
 9. Zaznacz Pokaż link "więcej",
 10. Wpisz Ilość znaków w opisie,
 11. Zaznacz Kategorie,
 12. Posty z zaznaczonych kateogrii będą wyświetlane na stronie głównej.

 13. Naciśnij przycisk Zapisz.

Konfiguracja wyglądu listy postów

 1. Wybierz Wyświetlaną datę,
 2. Wybierz Wyrównanie:
  • Sąsiadujące,
  • Proste,
 3. Wybierz Ilość kolumn,
 4. Wpisz Ilość wpisów,
 5. Zaznacz Pokaż tytuł,
 6. Zaznacz Pokaż zdjęcie,
 7. Wybierz Pozycję zdjęcia,
 8. Zaznacz Pokaż link "więcej",
 9. Wpisz Ilość znaków w opisie,
 10. Naciśnij przycisk Zapisz.
Adres listy postów
http://www.shop.example.com/blog

Konfiguracja wyglądu strony posta

 1. Zaznacz Pokaż datę,
 2. Zaznacz Pokaż prawą kolumnę,
 3. Wpisz Ilość polecanych wpisów,
 4. Naciśnij przycisk Zapisz.

Konfiguracja wielkości zdjęć bloga

Sprawdź dokumentację konfiguracja zdjęć.