Harmonogram zadań

W panelu administracyjnym wybierz Konfiguracja => Harmonogram zadań

Lista zadań harmonogramu

Dostępne funkcje

  • Import zamówień Allegro

    Importuje zamówienia z Allegro

  • Synchronizacja ofert Allegro

    Synchronizuje ofertę już istniejącą a propos stanów magazynowych i ceny.

  • Czyszczenie logów harmonogramu zadań

    Wymagany przez moduł system do czyszczenia logów.

Włączenie zadania

Poszczególne zadania można właczyć w ich edycji, można zdefinować też czas wykonywania zadania.

Logi

Każde wykonane zadanie jest rejestrowane w logach, które można przejrzeć.

Konfiguracja w panelu sklepu

Konfiguracja pokazuje status konfiguracji, czyli czy moduł jest skonfigurowany poprawnie na serwerze i czy się wykonuje. Pole konfiguracja dla zadania cron pokazuje jaką komendę należy wykonać na serwerze.

Konfiguracja na serwerze

Przykładowa konfiguracja na serwerze. Na naszych serwerach działa to tak: W przypadku naszego serwera, php w wersji 7.1 wykonuje się po wywołaniu:
/usr/local/php71/bin/php71 także zamienić należy php na
czyli komenda to np.:
/usr/local/php71/bin/php71 /home/uzytkownik/soteshop/core/symfony.php task-scheluder