Import / eksport produktów - zmieniaj masowo ofertę sklepu.

Sklep internetowy SOTESHOP posiada możliwość masowej zmiany oferty za pomocą arkusza kalkulacyjnego. Możesz wyeksportować całą ofertę lub jej część do pliku csv, zmienić plik na przykład w programie excel, a następnie zaimportować z powrotem do sklepu.

W panelu administracyjnym wybierz AplikacjeProdukty Ikona modułu Produkty


Eksport produktów

Wybierz Eksport

Panel eksportu produktów w Soteshop
 1. Wybierz format eksportu (kodowanie):
  • Eksport do pliku csv (UTF-8),
  • Eksport do pliku csv (Windows-1250),
 2. Wybierz Profil,

  Zobacz jak dodać profil importu / eksportu.

 3. Naciśnij przycisk Eksportuj, Proces eksportowania produktów do pliku CSV
 4. Naciśnij przycisk Pobierz plik.

Ustawienia otwierania pliku importu / eksportu

 1. Otwórz plik, Ustawienia otwierania pliku CSV w LibreOffice
 2. Wybierz Zestaw znaków:
  • Unicode (UTF-8) dla eksportu do pliku csv (UTF-8),
  • Europa Środkowa (Windows-1250/WinLatin 2) dla eksportu do pliku csv (Windows-1250),
 3. Wybierz Opcje separatora. Rozdzielony:
  • Średnik,
 4. Zaznacz wszystkie kolumny,
 5. Ustaw Typ kolumny jako Tekst,
 6. Naciśnij przycisk Ok.
Widok pliku z produktami po otwarcie w arkuszu kalkulacyjnym

Import produktów

Wybierz Import

Panel importu produktów w Soteshop
 1. Wybierz format importu (kodowanie):
  • Import pliku csv (UTF-8),
  • Import pliku csv (Windows-1250),
 2. Załaduj Plik z danymi,
 3. Naciśnij przycisk Importuj.

Informacja o błędach w pliku importu

 1. Zaimportuj plik, Proces importu zakończony z błędami
 2. Naciśnij link Wyświetl błędy importu, Wyświetlanie tabeli z błędami importu
 3. Sprawdź błędy,
 4. Popraw dane w pliku importu.

Dodanie profilu importu / eksportu

Wybierz Eksport

 1. Naciśnij link Zarządzaj profilami, Panel zarzadzania profilami eksportu produktów w Soteshop
 2. Naciśnij przycisk Dodaj, Dodawanie profilu eksportu produktów w Soteshop
 3. Wpisz Nazwę profilu,
 4. Wprowadź pola, jakie chcesz eksportować,
 5. Naciśnij przycisk Zapisz.

Opis pliku importu / eksportu

Import / eksport służy do globalnego:

Wymagane pola pliku importu, aby dodać produkt

Pola wymagane do zaimportowania nowych produktów w arkuszu kalkulacyjnym

Plik musi zawierać poniższe kolumny, by produkt mógł zostać dodany:

 1. Kod (Kod::code),
 2. Nazwę produktu (Nazwa::name),
 3. Walutę (Waluta::currency_iso),
 4. Stawkę VAT (Vat::vat_value),
 5. Cenę netto i / lub brutto (Cena netto::price_netto i / lub Cena brutto::price_brutto),

  Użyj kropkę jako separator dziesiętny. Wpisz cenę w postaci 123.45.

 6. Jednostkę miary (Jednostka miary::uom).

Usuwanie produktów

W dowolnym miejscu w pliku, dodaj nową kolumnę import_status i wpisz wartość d (delete = usuń) przy produktach, które chcesz usunąć.

Kolumna umożliwiająca usuwanie produktów za pomocą importu

Do usunięcia produktu wystaczą tylko kolumny Kod::code i import_status.

Przypisanie kategorii do produktu

Wprowadź kategorie w formacie:

Nazwa drzewa | Kategoria | podkategoria | podpodkategoria Kolumna z kategoriami produktu w pliku CSV

Przykład:


Kategorie|Audio|Głośniki
Menu|Okazje|Audio
Menu|Okazje
Menu|Elektronika|Głośniki
Menu|Elektronika
Kategorie|Audio
  

Zobacz dokumentację kategorii.

Przypisanie opcji produktów do produktu

Wprowadź opcje produktu w formacie:


{ "price_type": "netto" }
Rozmiar { "filter": 1, "default": "L" }
Rozmiar | XL | Kolor { "filter": 2, "default": "Czerwony" }
Rozmiar | XL | Kolor | Czerwony { "price": "", "old_price": "0.00", "stock": "0.00", "weight": "", "code": "", "pum": "0.00", "image": "", "option_color": "#543554" }
Rozmiar | XL | Kolor | Niebieski { "price": "+10", "old_price": "200.00", "stock": "5.00", "weight": "+2", "code": "AXC-234", "pum": "1.00", "image": "lozko-metalowe-kute-90x200cm-agnes-biale-wp1.jpg", "option_color": "#1b89de" }
Rozmiar | L | Kolor { "filter": 2, "default": "Żółty" }
Rozmiar | L | Kolor | Czerwony { "price": "", "old_price": "0.00", "stock": "0.00", "weight": "", "code": "", "pum": "0.00", "image": "", "option_color": "#2c8a4a" }
Rozmiar | L | Kolor | Żółty { "price": "", "old_price": "0.00", "stock": "0.00", "weight": "", "code": "", "pum": "0.00", "image": "", "option_color": "#cccccc" }
Rozmiar | M | Kolor { "filter": 2, "default": "Czerwony" }
Rozmiar | M | Kolor | Czerwony { "price": "", "old_price": "0.00", "stock": "4.00", "weight": "", "code": "", "pum": "0.00", "image": "", "option_color": "004_button_2_bold.jpg" }
Rozmiar | M | Kolor | Zielony
  

Gdzie:

 • price_type / typ_ceny - rodzaj wprowadzanej ceny (wartości: netto/brutto)
 • filter / filtr - id filtru (dostępne tylko dla Nazwy opcji)
 • default / domyslna - domyślnie wybrana opcję (dostępne tylko dla Nazwy opcji)
 • price / cena - modyfikator ceny produktu (tylko dla wartości opcji)
 • old_price / stara_cena - stara cena produktu (tylko dla wartości opcji)
 • stock / magazyn - stan magazynowy produktu (tylko dla wartości opcji)
 • weigh t /waga - waga produktu (tylko dla wartości opcji)
 • code / kod - kod produktu (tylko dla wartości opcji)
 • pum / ijm - Ilość jednostki miary produktu (tylko dla wartości opcji)
 • image / zdjecie - obrazek produktu (tylko dla wartości opcji, ta wartość jest na chwilę obecną wymagana tylko w przypadku eksportu/importu w przypadku tworzenia nowych opcji nie musimy podawać tej wartości)
 • option_color / kolor_opcji - Kolor (tylko dla wartości opcji, '#cccccc' - kolor opcji, 'nazwa.jpg' - ID lub adres URL importowanego obrazka. W przypadku dodawania obrazka należy go umieścić w katalogu:
  • W wersji standardowej sklepu: uploads/assets
  • W wersji dla administratorów: web/uploads/assets)
Kolumna z opcjami produktów w pliku CSV

Przykład:


{ "typ_ceny": "netto" }
Kolor { "filtr": 1, "domyslna": "czarny mat" }
Kolor | czerwony { "cena": "", "stara_cena": "0.00", "magazyn": "10.00", "waga": "", "kod": "orange", "ijm": "", "zdjecie": "71", "kolor_opcji": "kubek-termiczny-czerw.jpg" }
Kolor | czarny mat { "cena": "", "stara_cena": "0.00", "magazyn": "8.00", "waga": "", "kod": "", "ijm": "", "zdjecie": "69", "kolor_opcji": "kubek-termiczny-czart.jpg" }
Kolor | niebieski { "cena": "", "stara_cena": "0.00", "magazyn": "0.00", "waga": "", "kod": "", "ijm": "", "zdjecie": "69", "kolor_opcji": "kubek-termiczny-nieb.jpg" }
Kolor | srebrny { "cena": "", "stara_cena": "0.00", "magazyn": "0.00", "waga": "", "kod": "", "ijm": "", "zdjecie": "72", "kolor_opcji": "kubek-termiczny-srebr.jpg" }
  

Przypisanie zdjęć do produktu

Pierwsze zdjęcie jest domyślnym zdjęciem produktu. Importowane zdjęcia umieść w katalogu:

 • W wersji standardowej sklepu: uploads/assets
 • W wersji dla administratorów: web/uploads/assets

Są dwie metody dołączania zdjęć:

 1. Wprowadź nazwy plików wraz z rozszerzeniami (jeśli są wrzucone na serwer). Przykład:

  watch.jpg | watch-1.png | watch-2.png | watch-3.png Przypisywanie zdjęć do produktu z katalogu uploads/assets/
 2. Wpisz adres URL zdjęcia (prowadzący do jakiegokolwiek zdjęcia w Internecie np. do zdjęcia ze strony producenta). Przykład:

  http://example.pl/images/headphones-1.jpg | https://twójsklep.pl/uploads/assets/headphones-2.jpg Przykład adresu URL prowadzącego do zdjęcia produktu w pliku .csv

Po eksporcie produktów do pliku .csv w kolumnie product_images będą się znajdować również linki do zdjęć z internetu

Ukrywanie ceny produktu

Wartości ukrywania ceny produktu:

 • 0 - zgodnie z globalną konfiguracją,
 • 1 - cena ukryta dla wszystkich klientów,
 • 2 - cena ukryta dla klientów niezalogowanych,
 • 3 - cena ukryta dla klientów niezweryfikowanych,
 • 4 - wyłączone,

Zezwalanie / wykluczanie dostawy dla produktu

Kolumna dostaw produktu w pliku CSV

Wykluczanie dostaw W | id_dostawy

Przykład:

W | 1, 2, 3

Zezwalanie na dostawy Z | id_dostawy

Przykład:

Z | 1, 2, 3

Import wybranych kolumn

Kolumny, które nie mają być zaimportowane muszą być usunięte. Jeśli usuniesz jedynie zawartość rekordu, a kolumna zostanie to zaimportowane zostaną puste dane.

Najlepiej wykorzystaj funkcje tworzenia profilu importu / eksportu.

Zapisywanie pliku CSV

Zapisać plik należy w takim samym formacie w jakim był otwierany, czyli

 • Separator pola: ;
 • Separator tekstu: "

Jeżeli plik nie zapisuje się w takim formacie i przy próbie importu pojawia się komunikat

Plik z danymi Nieprawdiłowy format pliku

można w LibreOffice edytować formatowanie przy zapisie

 1. Wybierz PlikZapisz jako,
 2. Zaznacz opcję Edycja ustawień filtra,
  Opcje zapisywania pliku CSV w LibreOffice
 3. Kliknij Zapisz,
 4. Opcje w oknie Opcje pola ustaw następująco:
  • Zestaw znaków: Unicode UTF-8
  • Separator pola: ;
  • Ogranicznik ciągu: "
  • Cytuj wszystkie komórki tekstowe: Zaznaczone
  Ustawienia filtra pliku CSV w LibreOffice
 5. Kliknij OK.