Kategorie - zarządzanie kategoriami i podkategoriami produktów.

W sklepie SOTESHOP możesz dodać kategorie i podkategorie z wieloma poziomami zagnieżdżenia. Jeden produkt może być w wielu kategoriach, dodatkowo określana jest kategoria główna produktu. Kategorie można pogrupować w drzewa kategorii i przemieszczać kategorie między nimi. Do kategorii można dodać elementy SEO i konfigurować ich wygląd na stronie.

Spis treści

W panelu administracyjnym przejdź do AplikacjeKategorie Ikona modułu Kategorie

Dodanie drzewa kategorii

Przejdź do Menedżer kategorii

Pole dodawania drzewa
 1. Wpisz Nazwę drzewa kategorii
 2. Naciśnij przycisk Dodaj.
Wygląd menedżera kategorii

Edycja drzewa kategorii

Zmiana nazwy drzewa kategorii

Zmienianie nazwy drzewa kateogrii
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na drzewo kategorii,
 2. Wybierz Zmień nazwę
 3. Wpisz nową nazwę,
 4. Zatwierdź zmianę.

Usuwanie drzewa kategorii

 1. Zaznacz drzewo kategorii,
 2. Naciśnij przycisk Ikona Usunięcia drzewa (X),
 3. Potwierdź, że Zamierzasz usunąć całe drzewo kategorii. Usuwanie drzewa kategorii

Edycja podstawowa drzewa kategorii

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę drzewa kategorii,
 2. Wybierz Edytuj, Edycja podstawowa drzewa kategorii
 3. Zaznacz Aktywna,
 4. Wpisz Nazwę drzewa kategorii,
 5. Wpisz Opis,
 6. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zmień Język edycji w celu edycji rekordu dla innych wersji językowych.

Ukrywanie drzewa kategorii

 1. Zaznacz Ukryj w drzewie kategorii,
 2. Naciśnij przycisk Zapisz.

Pozycjonowanie drzewa kategorii

Wybierz Pozycjonowanie.

Edycja meta tagów strony drzewa kategorii
 1. Wpisz Przyjazny link,
 2. Wybierz Opcje wyświetlania,

  Jeśli wybierzesz Ustaw samodzielnie:

 3. Wpisz Tytuł strony,
 4. Wpisz Opis strony,
 5. Wpisz Słowa kluczowe,
 6. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zmień Język edycji w celu edycji rekordu dla innych wersji językowych.

Zmiana kolejności drzew kategorii

Zmiana kolejności drzewa kategorii

Użyj strzałek, aby zmienić kolejność drzew kategorii.

Dodanie kategorii do drzewa kategorii

Dodawanie kategorii do drzewa kategorii
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę drzewa kategorii,
 2. Wybierz Dodaj, Ustawianie nazwy nowo dodanej kategorii
 3. Wpisz nazwę nowej kategorii,
 4. Zatwierdź dodanie kategorii

Kategoria, która nie posiada przypisanych aktywnych produktów z ustawioną ceną nie jest wyświetlana po stronie sklepu.

Dodanie podkategorii do kategorii

Dodawanie podkategorii do kategorii
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę kategorii,
 2. Wybierz Dodaj, Ustawianie nazwy nowo dodanej kategorii
 3. Wpisz nazwę nowej kategorii,
 4. Zatwierdź dodanie kategorii.

Kategoria, która nie posiada przypisanych aktywnych produktów z ustawioną ceną nie jest wyświetlana po stronie sklepu.

Usuwanie kategorii z drzewa kategorii

Usuwanie kateogrii z drzewa
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę kategorii,
 2. Wybierz Usuń,
 3. Potwierdź, że Zamierzasz usunąć kategorię z drzewa.

Zmiana kolejności kategorii w drzewie kategorii

Zmienianie kolejności kategorii w drzewie
 1. Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy na kategorii,
 2. Zmień położenie kategorii,
 3. Puść przycisk myszy.
Układ kateogrii po zmianie kolejności

Zmiana zagnieżdżenia kategorii w drzewie kategorii

Zagnieżdżenie w dół

Zagnieżdżanie kategorii w innej kategorii
 1. Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy na kategorii,
 2. Zmień położenie kategorii,
 3. Puść przycisk myszy.
Układ kategorii po zagnieżdżeniu w dół

Zagnieżdżenie w górę

Zmiana poziomu zagnieżdżenia kategorii w górę
 1. Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy na kategorii,
 2. Zmień położenie kategorii,
 3. Puść przycisk myszy.
Układ kategorii po zagnieżdżeniu w górę

Przenoszenie kategorii pomiędzy drzewami kategorii

Przenoszenie kategorii z ustaleniem zagnieżdżenia

Przenoszenie kategorii z jednego drzewa na drugie z ustaleniem zagnieżdżenia
 1. Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy na kategorii,
 2. Zmień położenie kategorii,
 3. Puść przycisk myszy.
Układ kategorii poprzeniesieniu kategorii z ustaleniem zagnieżdżenia

Przenoszenie kategorii z ustaleniem miejsca wyświetlania

Przenoszenie kategorii z jednego drzewa na drugie z ustaleniem kolejności wyświetlania
 1. Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy na kategorii,
 2. Zmień położenie kategorii,
 3. Puść przycisk myszy.
Układ kategorii poprzeniesieniu kategorii z ustaleniem kolejności wyświetlania

Edycja kategorii

Zmiana nazwy kategorii

Zmienianie nazwy kategorii
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na kategorię,
 2. Wybierz Zmień nazwę,
 3. Wpisz nową nazwę,
 4. Zatwierdź zmianę.

Edycja podstawowa kategorii

Przechodzenie do edycji kategorii
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na kategorię,
 2. Wybierz Edytuj, Okno edycji kaategorii
 3. Zaznacz Aktywna,
 4. Wpisz Nazwę kategorii,
 5. Załaduj Zdjęcie,
 6. Wpisz Opis,
 7. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zmień Język edycji w celu edycji rekordu dla innych wersji językowych.

Ukrywanie kategorii w drzewie kategorii
 1. Zaznacz Ukryj w drzewie kategorii,

  Kategoria będzie aktywna w sklepie, ale niewidoczna w drzewie kategorii.

 2. Naciśnij przycisk Zapisz.
Pokazywanie produktów z podkategorii
 1. Zaznacz Pokaż produkty z podkategorii,

  Po wejściu w kategorię system pokaże produkty przypisane do danej kategorii, jak również produkty przypisane do podkategorii,

 2. Naciśnij przycisk Zapisz.
Pokazywanie kategorii na stronie głównej sklepu
 1. Zaznacz Pokaż na stronie głównej,

  Kategoria będzie wyświetlana na stronie głównej.

 2. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zobacz jak włączyć pokazywanie kategorii na stronie głównej sklepu.

Kategorie na stronie głównej

Przypisanie produktów do kategorii

Wybierz Przypisz produkty

Okno przypisywania produktów do kategorii
 1. Zaznacz Produkty,
 2. Wybierz Zaznaczone: Dodaj do kategorii.

Pozycjonowanie kategorii

Wybierz Pozycjonowanie.

okno edycji metatagów strony kategorii
 1. Wpisz Przyjazny link,
 2. Wybierz Opcje wyświetlania,
 3. Jeśli wybierzesz Ustaw samodzielnie:

 4. Wpisz Tytuł strony,
 5. Wpisz Opis strony,
 6. Wpisz Słowa kluczowe,
 7. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zmień Język edycji w celu edycji rekordu dla innych wersji językowych.

Konfiguracja kategorii

W panelu administracyjnym przejdź do AplikacjeKategorie

Wybierz Konfiguracja


Konfiguracja modułu Kategorie

Konfiguracja pokazywania produktów z podkategorii

 1. Zaznacz Pokaż produkty z podkategorii,

  Po wejściu w kategorię system pokaże produkty przypisane do danej kategorii, jak również produkty przypisane do podkategorii,

 2. Naciśnij przycisk Zapisz.

Ustawienie wyglądu kategorii

 1. Zaznacz Ukrywaj kategorie bez produktów,
 2. Zaznacz Pokaż zdjęcie przy opisie kategorii,
 3. Naciśnij przycisk Zapisz.

Konfiguracja podkategorii

 1. Zaznacz Pokaż podkategorie po kliknięciu w kategorię,
 2. Naciśnij przycisk Zapisz.

Ustawienie wyglądu kategorii na stronie głównej

 1. Zaznacz Zezwalaj na pokazywanie kategorii ze wszystkich poziomów,
 2. Zaznacz Pokaż menu kategorii na stronie głównej,

  Boks z kategoriami pojawi się na stronie głównej sklepu.

 3. Wpisz Ilość wyświetlanych podkategorii,
 4. Zaznacz Skracaj nazwę kategorii,
 5. Wpisz Ile znaków skracać nazwę kategorii,
 6. Zaznacz Skracaj nazwę podkategorii,
 7. Wpisz Ile znaków skracać nazwę podkategorii,
 8. Zaznacz Pokaż opis kategorii (mobile),
 9. Zaznacz Pokaż opis kategorii (desktop),
 10. Zaznacz Skracaj opis kategorii,
 11. Wpisz Ile znaków skracać opis kategorii,
 12. Zaznacz Pokaż przycisk (mobile),
 13. Zaznacz Pokaż przycisk (desktop),
 14. Naciśnij przycisk Zapisz.
Kategorie na stronie głównej

Włączenie kolekcji produktów

 1. Zaznacz Włącz,
 2. Wybierz Tryb wyświetlania,
 3. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zobacz dokumentację Kolekcji produktów

Zobacz jak pokazać wybraną kategorię na stronie głównej sklepu.

Prezentacja podkategorii na podstronie kategorii

 1. Podkategorie wyświetlają się w postaci boksów z kategoriami gdy na stronie kategorii nie ma przypisanych produktów
  Prezentacja podkategorii na podstronie kategorii - boksy
 2. Podkategorie wyświetlają się w postaci przycisków gdy na podstronie kategorii widnieją przypisane produkty
  Prezentacja podkategorii na podstronie kategorii - przyciski

Powiązane dokumentacje

SOTE YouTube

Bądź na bieżąco z nowościami programu SOTESHOP. Subskrybuj kanał SOTE na YouTube.