Kategorie

W panelu administracyjnym wybierz Oferta => Kategorie


Dodanie drzewa kategorii

 1. Wpisz Nazwę drzewa kategorii
 2. Naciśnij przycisk Dodaj.

Edycja drzewa kategorii

Zmiana nazwy drzewa kategorii

 1. Naciśnij dwa razy na nazwę drzewa kategorii,
 2. Wpisz nazwę drzewa kategorii,
 3. Zatwierdź zmianę.

Usuwanie drzewa kategorii

 1. Zaznacz drzewo kategorii,
 2. Naciśnij przycisk Usuń drzewo,
 3. Potwierdź, że Zamierzasz usunąć całe drzewo kategorii.

Edycja podstawowa drzewa kategorii

 1. Zaznacz drzewo kategorii,
 2. Naciśnij przycisk Edytuj,
 3. Zaznacz Aktywna,
 4. Wpisz Nazwę drzewa kategorii,
 5. Wpisz Opis,
 6. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zmień Język edycji w celu edycji rekordu dla innych wersji językowych.

Ukrywanie drzewa kategorii

 1. Zaznacz Ukryj w drzewie kategorii,
 2. Naciśnij przycisk Zapisz.

Pozycjonowanie drzewa kategorii

Wybierz Pozycjonowanie.

 1. Wpisz Przyjazny link,
 2. Wybierz Opcje wyświetlania,
 3. Jeśli wybierzesz Ustaw samodzielnie:

 4. Wpisz Tytuł strony,
 5. Wpisz Opis strony,
 6. Wpisz Słowa kluczowe,
 7. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zmień Język edycji w celu edycji rekordu dla innych wersji językowych.

Zmień Język edycji w celu edycji rekordu dla innych wersji językowych.

Zmiana kolejności drzew kategorii

Użyj strzałek, aby zmienić kolejność drzew kategorii.

Dodanie kategorii do drzewa kategorii

 1. Zaznacz drzewo kategorii,
 2. Naciśnij przycisk Dodaj,
 3. Wpisz Nazwę kategorii,
 4. Naciśnij przycisk Dodaj.

Kategoria, która nie posiada przypisanych aktywnych produktów z ustawioną ceną nie jest wyświetlana po stronie sklepu.

Dodanie podkategorii do kategorii

 1. Zaznacz kategorię,
 2. Naciśnij przycisk Dodaj,
 3. Wpisz Nazwę kategorii,
 4. Naciśnij przycisk Dodaj.

Kategoria, która nie posiada przypisanych aktywnych produktów z ustawioną ceną nie jest wyświetlana po stronie sklepu.

Usuwanie kategorii z drzewa kategorii

 1. Zaznacz kategorię,
 2. Naciśnij przycisk Usuń,
 3. Potwierdź, że Zamierzasz usunąć kategorię z drzewa.

Zmiana kolejności kategorii w drzewie kategorii

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk myszy na kategorii,
 2. Zmień położenie kategorii,
 3. Puść przycisk myszy.

Zmiana zagnieżdżenia kategorii w drzewie kategorii

Zagnieżdżenie w dół

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk myszy na kategorii,
 2. Zmień położenie kategorii,
 3. Puść przycisk myszy.

Zagnieżdżenie w górę

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk myszy na kategorii,
 2. Zmień położenie kategorii,
 3. Puść przycisk myszy.

Przenoszenie kategorii pomiędzy drzewami kategorii

Przenoszenie kategorii z ustaleniem zagnieżdżenia

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk myszy na kategorii,
 2. Zmień położenie kategorii,
 3. Puść przycisk myszy.

Przenoszenie kategorii z ustaleniem miejsca wyświetlania

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk myszy na kategorii,
 2. Zmień położenie kategorii,
 3. Puść przycisk myszy.

Edycja kategorii

Zmiana nazwy kategorii

 1. Naciśnij dwa razy na nazwę drzewa kategorii,
 2. Wpisz nazwę drzewa kategorii,
 3. Zatwierdź zmianę.

Edycja podstawowa kategorii

 1. Zaznacz kategorię,
 2. Naciśnij przycisk Edytuj,
 3. Zaznacz Aktywna,
 4. Wpisz Nazwę kategorii,
 5. Załaduj Zdjęcie,
 6. Wpisz Opis,
 7. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zmień Język edycji w celu edycji rekordu dla innych wersji językowych.

Ukrywanie kategorii w drzewie kategorii
 1. Zaznacz Ukryj w drzewie kategorii,
 2. Kategoria będzie aktywna w sklepie, ale niewidoczna w drzewie kategorii.

 3. Naciśnij przycisk Zapisz.
Pokazywanie produktów z podkategorii
 1. Zaznacz Pokaż produkty z podkategorii,
 2. Po wejściu w kategorię system pokaże produkty przypisane do danej kategorii, jak również produkty przypisane do podkategorii,

 3. Naciśnij przycisk Zapisz.
Pokazywanie kategorii na stronie głównej sklepu
 1. Zaznacz Pokaż na stronie głównej,
 2. Kategoria będzie wyświetlana na stronie głównej.

 3. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zobacz jak włączyć pokazywanie kategorii na stronie głównej sklepu.

Przypisanie produktów do kategorii

Wybierz Przypisz produkty

 1. Zaznacz Produkty,
 2. Wybierz Dodaj do kategorii.

Pozycjonowanie kategorii

Wybierz Pozycjonowanie.

 1. Wpisz Przyjazny link,
 2. Wybierz Opcje wyświetlania,
 3. Jeśli wybierzesz Ustaw samodzielnie:

 4. Wpisz Tytuł strony,
 5. Wpisz Opis strony,
 6. Wpisz Słowa kluczowe,
 7. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zmień Język edycji w celu edycji rekordu dla innych wersji językowych.

Konfiguracja kategorii

W panelu administracyjnym wybierz Konfiguracja => Konfiguracja modułów

Wybierz moduł Kategorie


Konfiguracja pokazywania produkty z podkategorii

 1. Zaznacz Pokaż produkty z podkategorii,
 2. Po wejściu w kategorię system pokaże produkty przypisane do danej kategorii, jak również produkty przypisane do podkategorii,

 3. Naciśnij przycisk Zapisz.

Ustawienie wyglądu kategorii na stronie głównej

 1. Zaznacz Pokaż menu kategorii na stronie głównej,
 2. Boks z kategoriami pojawi się na stronie głównej sklepu.

 3. Wpisz Ilość wyświetlanych podkategorii,
 4. Zaznacz Skracaj nazwę kategorii,
 5. Wpisz Ile znaków skracać nazwę kategorii,
 6. Zaznacz Skracaj nazwę podkategorii,
 7. Wpisz Ile znaków skracać nazwę podkategorii,
 8. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zobacz jak pokazać wybraną kategorię na stronie głównej sklepu.