Jednostki miar cen zasadniczych

W panelu administracyjnym wybierz Konfiguracja => Konfiguracja modułów

Wybierz moduł Jednostki miar cen zasadniczych


Dodanie nowej jednostki miary ceny zasadniczej

 1. Naciśnij przycisk Dodaj,
 2. Zaznacz Domyślna,
 3. Wpisz Nazwę,
 4. Wpisz Mnożnik,
 5. Wpisz Symbol,
 6. Wpisz Grupę,
 7. Naciśnij przycisk Zapisz.

Ustawienie ceny zasadniczej produktu

W panelu administracyjnym wybierz Oferta => Produkty

 1. Edytuj produkt,
 2. Wpisz Cenę,
 3. Wpisz Ilość jednostki miary,
 4. Wpisz Prezentuje cenę dla,
 5. Wartość i jednostka dla jakiej ma być prezentowana cena zasadnicza.

 6. Wpisz Jednostka miary,
 7. Naciśnij przycisk Zapisz.

Włączenie jednostek miar w sklepie

W panelu administracyjnym wybierz Konfiguracja => Prezentacja produktów

 1. Zaznacz Pokaż jednostkę miary przy cenie,
 2. Zaznacz Pokaż cenę zasadniczą,
 3. Naciśnij przycisk Zapisz.