Prezentacja produktów

W panelu administracyjnym wybierz KonfiguracjaPrezentacja produktów

Moduł Prezentacja produktów w panelu sklepu

Konfiguracja prezentacji produktów

Konfiguracja Prezentacji produktów
  1. Skonfiguruj wygląd produktów na:
    • Karcie produktów,
    • Liście pełnej,
    • Liście polecanych produktów i akcesoriów
    • Stronie głównej,
  2. Naciśnij przycisk Zapisz.

Prezentacja produktów w sklepie

Strona główna

Strona główna sklepu

Lista pełna

Lista produktów na stronie kateogrii

Karta produktu

Karta produktu