Prezentacja produktów

W panelu administracyjnym wybierz Konfiguracja => Prezentacja produktów


Konfiguracja prezentacji produkt

  1. Skonfiguruj wygląd produktów na:
    • Karcie produktów,
    • Liście pełnej,
    • Stronie głównej,
  2. Naciśnij przycisk Zapisz.

Prezentacja produktów w sklepie

Strona główna

Lista pełna

Karta produktu