Kolekcje produktów

W panelu administracyjnym wybierz Oferta => Kategorie


Dodanie kolekcji produktów

 1. Zaznacz kategorię,
 2. Naciśnij przycisk Edytuj,
 3. Zaznacz Aktywna,
 4. Wpisz Nazwę kategorii,
 5. Zaznacz Włącz kolekcje produktów,
 6. Pole jest ignorowane, jeżeli w konfiguracji kategorii nie ma włączonej funkcji Kolekcje produktów.

 7. Załaduj Zdjęcie kolekcji produktów,
 8. Naciśnij przycisk Zapisz.
 9. Zarządzaj kolekcją produktów,
 10. Wybierz miejsce produktu,
 11. Dodaj produkt,
 12. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zobacz dokumentację kategorii.

Edycja zaawansowana kolekcji produktów

 1. Zarządzaj kolekcją produktów,
 2. Wpisz Opis,
 3. Wybierz Kolor tekstu,
 4. Wpisz Link,
 5. Jeżeli link jest podany, użytkownik zostanie przekierowany na wybraną stronę po kliknięciu na zdjęcie kolekcji.

 6. Naciśnij przycisk Zapisz.

Prezentacja kolekcji w sklepie

Włączenie kolekcji produktów

W panelu administracyjnym wybierz Konfiguracja => Konfiguracja modułów

Wybierz moduł Kategorie


 1. Zaznacz Włącz kolekcje produktów,
 2. Wybierz Tryb wyświetlania,
 3. Naciśnij przycisk Zapisz.