Stawki VAT

W panelu administracyjnym wybierz Konfiguracja => Konfiguracja modułów

Wybierz moduł Stawki VAT


Dodanie stawki VAT

 1. Naciśnij przycisk Dodaj.
 2. Zaznacz Aktywna,
 3. Zaznacz Domyślny VAT,
 4. Wpisz Nazwę stawki VAT,
 5. Wpisz Wartość stawki VAT,
 6. Domyślnie wybrana stawka VAT podczas dodawania nowego produktu lub dostawy.

 7. Naciśnij przycisk Zapisz.

Przypisanie stawki Vat do produktu

Zobacz dokumentację produktów.

Przypisanie stawki Vat do dostawy

Zobacz dokumentację dostaw.

Stawka Vat ex

Specjalna stawka, która jest ustawiana automatycznie dla wszystkich krajów spoza UE.

Zasada działania:

 1. Klient dodaje produkt do koszyka. Wyświetlana jest domyślna stawka VAT przypisany do danego produktu,
 2. Klient wybiera kraj dostawy spoza UE. Stawka VAT w koszyku zmienia się na stawkę ex,
 3. Warunkiem wyświetlania stawki VAT ex jest to, że zarówno kraj dostawy, jak i kraj w danych bilingowych są spoza UE.

Włączenie Vat UE

W panelu administracyjnym wybierz Konfiguracja => Konfiguracja modułów => Faktury.

 1. Zaznacz Sklep wystawia faktury VAT,
 2. Zaznacz Faktury wystawiane są w walucie wybranej przez klienta sklepu,
 3. Zaznacz Umożliwiaj wystawianie faktur dla kontrahentów posiadających VAT UE,
 4. Wpisz NIP/VAT UE,
 5. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zobacz dokumentację faktur.