Stawki VAT

W panelu administracyjnym wybierz KonfiguracjaKonfiguracja modułów

Konfiguracja modułów w panelu administracyjnym

Wybierz moduł Stawki VAT Ikona modułu Stawki VAT


Dodanie stawki VAT

Lista stawek VAT
 1. Naciśnij przycisk Dodaj. Dodawanie nowej stawki VAT
 2. Zaznacz Aktywna,
 3. Zaznacz Domyślny VAT,
 4. Wpisz Nazwę stawki VAT,
 5. Wpisz Domyślną stawkę VAT,

  Stawka VAT dla kraju sprzedawcy. Jeśli dla danego kraju UE nie jest zdefiniowana osobna stawka VAT, będzie stosowana domyślna stawka VAT.

  Kraj sprzedawcy można ustawić w module Informacje o sklepie

 6. Ustaw VAT UE dla konsumentów dla danych krajów UE,

  Stawki te odpowiadają Stawce domyślnej przy wyborze innego kraju dostawy niż kraj sprzedawcy. Funkcjonalność działa dopiero po włączeniu VAT UE dla konsumentów w konfiguracji.

  Do włączenia VAT UE dla konsumentów wymagane jest ustawienie stawek dla krajów UE, które występują w dostawach (kraje te są pogrubione).

 7. Naciśnij przycisk Zapisz.

Przypisanie stawki VAT do produktu

Zobacz dokumentację produktów.

Przypisanie stawki VAT do dostawy

Zobacz dokumentację dostaw.

Stawka VAT ex

Specjalna stawka, która jest ustawiana automatycznie dla wszystkich krajów spoza UE.

Zasada działania:

 1. Klient dodaje produkt do koszyka. Wyświetlana jest domyślna stawka VAT przypisany do danego produktu,
 2. Klient wybiera kraj dostawy spoza UE. Stawka VAT w koszyku zmienia się na stawkę ex,
 3. Warunkiem wyświetlania stawki VAT ex jest wybór kraju dostawy spoza UE.

Konfiguracja stawek VAT

 1. Przejdź do Konfiguracja, Konfiguracja modułu Stawki VAT
 2. Zaznacz Włącz VAT UE dla firm,

  Opcja ta umożliwia składanie zamówień ze stawką VAT 0% przez klientów firmowych z UE (wymagane jest podanie prawidłowego numeru VAT EU w koszyku).

 3. Zaznacz Włącz VAT UE dla konsumentów,

  Opcja ta umożliwia składanie zamówień ze stawką VAT kraju dostawy przez klientów indywidualnych z UE. (Według zmian z 1 lipca 2021, więcej informacji)

  Do poprawnego działania VAT UE dla konsumentów, wymagane jest zdefiniowanie odpowiednich wartości stawek VAT dla danego kraju UE. Definicje dla danego kraju dostępne są w edycji stawek VAT.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Włączenie VAT UE dla firm

VAT UE dla firm można włączyć w konfiguracji stawek VAT

Koszyk po włączeniu opcji VAT UE dla firm

Włączenie VAT UE dla klientów indywidualnych

VAT UE dla klientów indywidualnych można włączyć w konfiguracji stawek VAT

Koszyk po włączeniu opcji VAT UE dla klientów indywidualnych