GetRecommendedList

Zwraca listę produktów polecanych dla danego produktu.

 • Typ danych wejściowych => object
 • Typ danych wyjściowych => array

Parametry wejściowe

 1. _session_hash (string)
 2. Wymagany. Identyfikator sesji (otrzymany podczas logowania - doLogin)

 3. product_id (integer)
 4. Wymagany. Identyfikator produktu. Produkt o podanym id musi istnieć.

Dane wyjściowe

 1. created_at (dateTime)
 2. Data utworzenia wpisu.

 3. updated_at (dateTime)
 4. Data ostatniej modyfikacji wpisu.

 5. id (integer)
 6. Identyfikator.

 7. name (string)
 8. Nazwa produktu. Maksymalna długość to 255 znaków.

 9. code (string)
 10. Kod produktu.

 11. price (double)
 12. Cena netto produktu. Separator dziesiętny używany jest znak kropki "."

 13. price_brutto (double)
 14. Cena brutto produktu. Separator dziesiętny używany jest znak kropki "."

 15. category_id (integer)
 16. Identyfikator domyślnej kategorii produktu. Kategoria o podanym id musi istnieć w sklepie.

 17. producer_id (integer)
 18. Identyfikator producenta produktu. Producent o podanym id musi istnieć w sklepie.

 19. vat (double)
 20. Podatek VAT podany w procentach. Separator dziesiętny używany jest znak kropki "."

 21. short_description (string)
 22. Skrócony opis produktu. Maksymalna długość opisu zależy od wykorzystywanej bazy danych, ograniczenie pola typu TEXT.

 23. description (string)
 24. Opis produktu. Maksymalna długość opisu zależy od wykorzystywanej bazy danych, ograniczenie pola typu TEXT.

 25. active (integer)

  Określa czy produkt jest aktywny w sklepie.

  • 0 - nieaktywny
  • 1 - aktywny
 26. stock (string)
 27. Stan magazynowy produktu.

 28. availability_id (integer)
 29. Określa nazwę dostępności w przypadku, gdy nie jest określony stan magazynowy.

 30. man_code (string)
 31. Kod producenta.

 32. old_price (double)
 33. Stara cena netto produktu. Separator dziesiętny używany jest znak kropki "."

 34. old_price_brutto (double)
 35. Stara cena brutto produktu. Separator dziesiętny używany jest znak kropki "."

 36. wholesale_a_netto (double)
 37. Cena hurtowa A netto produktu. Separator dziesiętny używany jest znak kropki "."

 38. wholesale_a_brutto (double)
 39. Cena hurtowa A brutto produktu. Separator dziesiętny używany jest znak kropki "."

 40. wholesale_b_netto (double)
 41. Cena hurtowa B netto produktu. Separator dziesiętny używany jest znak kropki "."

 42. wholesale_b_brutto (double)
 43. Cena hurtowa B brutto produktu. Separator dziesiętny używany jest znak kropki "."

 44. wholesale_c_netto (double)
 45. Cena hurtowa C netto produktu. Separator dziesiętny używany jest znak kropki "."

 46. wholesale_c_brutto (double)
 47. CCena hurtowa C brutto produktu. Separator dziesiętny używany jest znak kropki "."

 48. tax_id (integer)
 49. Identyfikator stawki VAT.

 50. product_options (string)
 51. Opcje produtku wg formatu z modułu importu / eksportu.

 52. weight (double)
 53. Waga produtku.

 54. uom (string)
 55. Jednostka miary produtku.

 56. is_stock_validated (integer)
 57. Opcja Sprawdzaj stan magazynowy.

 58. points_value (integer)
 59. Opcja Cena w punktach.

 60. points_earn (integer)
 61. Opcja Zarobione punkty.

 62. points_only (integer)
 63. Opcja Produkt tylko za punkty.

 64. url (string)
 65. Przyjazny link.