UpdateProductByCode

Aktualizowanie produktu o podanym kodzie.

 • Typ danych wejściowych => object
 • Typ danych wyjściowych => object

Parametry wejściowe

 1. _session_hash (string)
 2. Wymagany. Identyfikator sesji (otrzymany podczas logowania - doLogin)

 3. code (string)
 4. Wymagany. Kod produktu.

 5. name (string)
 6. Nazwa produktu. Maksymalna długość to 255 znaków.

 7. price (double)
 8. Cena netto produktu. Separator dziesiętny używany jest znak kropki "."

 9. price_brutto (double)
 10. Cena brutto produktu. Separator dziesiętny używany jest znak kropki "."

 11. category_id (integer)
 12. Identyfikator domyślnej kategorii produktu. Kategoria o podanym id musi istnieć w sklepie.

 13. producer_id (integer)
 14. Identyfikator producenta produktu. Producent o podanym id musi istnieć w sklepie.

 15. short_description (string)
 16. Skrócony opis produktu. Maksymalna długość opisu zależy od wykorzystywanej bazy danych, ograniczenie pola typu TEXT.

 17. description (string)
 18. Opis produktu. Maksymalna długość opisu zależy od wykorzystywanej bazy danych, ograniczenie pola typu TEXT.

 19. active (integer)

  Określa czy produkt jest aktywny w sklepie.

  • 0 - nieaktywny
  • 1 - aktywny
 20. stock (string)
 21. Stan magazynowy produktu.

 22. availability_id (integer)
 23. Określa nazwę dostępności w przypadku, gdy nie jest określony stan magazynowy.

 24. man_code (string)
 25. Kod producenta.

 26. old_price (double)
 27. Stara cena netto produktu. Separator dziesiętny używany jest znak kropki "."

 28. old_price_brutto (double)
 29. Stara cena brutto produktu. Separator dziesiętny używany jest znak kropki "."

 30. wholesale_a_netto (double)
 31. Cena hurtowa A netto produktu. Separator dziesiętny używany jest znak kropki "."

 32. wholesale_a_brutto (double)
 33. Cena hurtowa A brutto produktu. Separator dziesiętny używany jest znak kropki "."

 34. wholesale_b_netto (double)
 35. Cena hurtowa B netto produktu. Separator dziesiętny używany jest znak kropki "."

 36. wholesale_b_brutto (double)
 37. Cena hurtowa B brutto produktu. Separator dziesiętny używany jest znak kropki "."

 38. wholesale_c_netto (double)
 39. Cena hurtowa C netto produktu. Separator dziesiętny używany jest znak kropki "."

 40. wholesale_c_brutto (double)
 41. CCena hurtowa C brutto produktu. Separator dziesiętny używany jest znak kropki "."

 42. tax_id (integer)
 43. Identyfikator stawki VAT.

 44. product_options (string)
 45. Opcje produtku wg formatu z modułu importu / eksportu.

 46. weight (double)
 47. Waga produtku.

 48. uom (string)
 49. Jednostka miary produtku.

 50. is_stock_validated (integer)
 51. Opcja Sprawdzaj stan magazynowy.

 52. points_value (integer)
 53. Opcja Cena w punktach.

 54. points_earn (integer)
 55. Opcja Zarobione punkty.

 56. points_only (integer)
 57. Opcja Produkt tylko za punkty.

 58. url (string)
 59. Przyjazny link.

 60. width(double)

  Szerokość.

 61. height(double)

  Wysokość.

 62. depth(double)

  Głębokość.

Dane wyjściowe

 1. _update (boolean)
 2. Status aktualizacji.