Dodatkowe pola produktu umożliwiają pełniejsze opisanie prezentowanego produktu. Aplikacja umożliwia wszechstronne wykorzystywania 5 pól dla sklepów w różnych branżach. Wszystkimi polami można zarządzać z poziomu Import/Export. Wzbogacją one również wyszukiwanie sklepu.

  1. Włącz aplikacje i zdefiniuj pola w Panel -> Konfiguracja -> Dodatkowe aplikacje -> Dodatkowe pola produktu
  2. Wypełnij pola przy edycji podstawowej produktuPanel -> Oferta -> Produkty -> Edycja produktu
  3. Dodatkowe pola wyświetlą się nad ceną na karcie produktu.
  4. Klient ma możliwość wyszukiwania pól.