Karta produktu sklepu internetowego na innej stronie

Aplikacja umożliwia wygenerowanie kodu produktu, po wklejeniu którego, na innej stronie (blog wordpressa, joomla itd.) będzie widoczna karta produktu. Dzięki temu można na innych stronach internetowych umieszczać bezpośrednio wizualizację karty produktu. Technicznie odbywa się to poprzez wygenerowanie kodu znacznika embed zawierajacego kartę produktu.

Konfiguracja dodatku Embed w SOTESHOP

  1. Wejdź do konfiguracji aplikacji w panelu administracyjnym -> Konfiguracja -> Dodatkowe aplikacje -> Embed

    Jak włączyć moduł Embed w sklepie internetowym

  2. Zaznacz Włącz moduł,
  3. Wejdź w panelu do edycji dowolnego produktu i wybierz zakładkę Embed
    Każdy produkt w sklepie ma swój unikalny kod
  4. Skonfiguruj wielkość okna produktu
  5. Taka zawartość zostanie wyświetlona w miejscu wklejonego kodu.

Produkt ze sklepu internetowego przeniesiony na inną stronę