Klienci

Panel

 • Lista klientów.
 • Dane podstawowe:
  • Ostatnio logowany,
  • Użytkownik,
  • Hasło,
  • Powtórz hasła,
  • Potwierdzony,
  • Zweryfikowany,
  • Pokaż zamówienia,
  • Informacja o kliencie.
 • Dane bilingowe:
  • Domyślny,
  • Firma,
  • Imię i nazwisko,
  • Adres,
  • Adres cd,
  • Województwo,
  • Kod,
  • Miasto,
  • Kraj,
  • Telefon,
  • NIP,
  • PESEL.
 • Dane dostawy,
  • Domyślny,
  • Firma,
  • Imię i nazwisko,
  • Adres,
  • Adres cd,
  • Województwo,
  • Kod,
  • Miasto,
  • Kraj,
  • Telefon.
 • Lista danych bilingowych,
 • Lista danych dostawy,
 • Grupy rabatowe,
  • Dodaj klienta do grupy.
 • Klient hurtowy: Hurtownik poziom cen A/Hurtownik poziom cen B/Hurtownik poziom cen C.
 • Konfiguracja:
  • Konfiguracja ogólna:
   • Pokaż dodatkową linię adresu,
   • Pokaż województwo,
   • Pokaż PESEL,
   • Domyślnie klient to firma,
   • Wymagaj numeru telefonu,
  • Logowanie Google
   • Włącz możliwość logowania przez Google,
   • Google client ID,
   • Google secret,
   • Google developer key.

Sklep

 • Logowanie do sklepu.
  • Logowanie Google.
 • Konto klienta.
 • Historia zamówień.
 • Obsługa zamówień przypisanych do danego klienta m.in. rabaty, klient hurtowy itp.

Dokumentacja

Klienci