Rabaty - dodaj rabaty dla klientów i wybranej oferty.

W SOTESHOP możesz zarządzać rabatami na wielu poziomach: klienta, grupy rabatowej, zestawów, produktu. Dzięki temu możesz nadać precyzyjny rabat klientowi w zależności od rodzaju dokonywanych zakupów. Możesz różnicować rabaty dla nowych klientów, zalogowanych, hurtowych, ustawiać priorytety rabatów, maksymalny rabat produktu, progi rabatowe i wiele innych. Dodatkowo najciekawsze recenzje można wyróżnić pod koszykiem na stronie produktu.

Spis treści

Hierarchia priorytetowa rabatów

 1. Produkty - rabat maksymalny produktu,
 2. Klienci - rabat ogólny klienta,
 3. Grupa rabatowa - priorytet grupy rabatowej.

Dodanie rabatu maksymalnego produktu

W panelu administracyjnym przejdź do AplikacjeProdukty Ikona modułu Produkty

Wybierz Lista

 1. Edytuj produkt,
 2. Wpisz Maksymalny rabat,
 3. Naciśnij przycisk Zapisz.

Dodanie rabatu ogólnego klientowi

Zobacz dokumentację Klientów.

Dodanie grupy rabatowej

W panelu administracyjnym przejdź do AplikacjeRabaty Ikona modułu Rabaty


Dodanie rabatu na produkty

Wybierz Grupy rabatowe

Rabat procentowy na produkty
 1. Naciśnij przycisk Dodaj,
 2. Zaznacz Aktywny,
 3. W polu Rodzaj rabatu wybierz Na produkty,
 4. Wpisz Nazwę,
 5. Wpisz Rabat,
  • Klient detaliczny - Ten rabat będzie wyświetlany dla klientów detalicznych (nie przypisanych do żadnej grupy hurtowniczej)
  • Klient hurtowy - Ten rabat będzie wyświetlany dla klientów hurtowych (przypisanych do jednej z grup hurtowniczych). Zobacz jak oznaczyć klienta jako hurtownika.
 6. W polu Rodzaj wybierz %,
 7. Zaznacz Dla wszystkich produktów,

  Rabat będzie pokazywany dla wszystkich produktów w sklepie.

 8. Zaznacz Dla klientów zalogowanych,

  Rabat będzie pokazywany dla wszystkich klientów zalogowanych w sklepie.

 9. Zaznacz Dla klientów niezalogowanych,

  Rabat będzie pokazywany dla klientów niezalogowanych w sklepie.

 10. Zaznacz Przypisz do nowych klientów,

  Rabat będzie przypisywany do nowo zarejestrowanych klientów.

 11. Naciśnij przycisk Zapisz.
Przypisywanie klientów do grupy rabatowej

Wybierz Przypisz klientów

 1. Wybierz Klientów,
 2. Wybierz Zaznaczone: Dodaj do grupy.
Przypisywanie produktów do grupy rabatowej

Wybierz Przypisz produkty

 1. Wybierz Produkty,
 2. Wybierz zaznaczone: Dodaj do grupy.
Rabat kwotowy na produkty
 1. Naciśnij przycisk Dodaj,
 2. Zaznacz Aktywny,
 3. W polu Rodzaj rabatu wybierz Na produkty,
 4. Wpisz Nazwę,
 5. Wpisz Rabat,
  • Klient detaliczny - Ten rabat będzie wyświetlany dla klientów detalicznych (nie przypisanych do żadnej grupy hurtowniczej)
  • Klient hurtowy - Ten rabat będzie wyświetlany dla klientów hurtowych (przypisanych do jednej z grup hurtowniczych). Zobacz jak oznaczyć klienta jako hurtownika.
 6. W polu Rodzaj wybierz PLN,
 7. Zaznacz Dla wszystkich produktów,

  Rabat będzie pokazywany dla wszystkich produktów w sklepie.

 8. Zaznacz Dla klientów zalogowanych,

  Rabat będzie pokazywany dla wszystkich klientów zalogowanych w sklepie.

 9. Zaznacz Dla klientów niezalogowanych,

  Rabat będzie pokazywany dla klientów niezalogowanych w sklepie.

 10. Zaznacz Przypisz do nowych klientów,

  Rabat będzie przypisywany do nowo zarejestrowanych klientów.

 11. Naciśnij przycisk Zapisz.
Przypisywanie klientów do grupy rabatowej

Wybierz Przypisz klientów

 1. Wybierz Klientów,
 2. Wybierz Zaznaczone: Dodaj do grupy.
Przypisywanie produktów do grupy rabatowej

Wybierz Przypisz produkty

 1. Wybierz Produkty,
 2. Wybierz zaznaczone: Dodaj do grupy.

Dodanie rabatu na zamówienie

Rabat procentowy na zamówienie
 1. Naciśnij przycisk Dodaj,
 2. Zaznacz Aktywny,
 3. W polu Rodzaj rabatu wybierz Na zamówienie,
 4. Wpisz Nazwę,
 5. Wpisz Rabat,
  • Klient detaliczny - Ten rabat będzie wyświetlany dla klientów detalicznych (nie przypisanych do żadnej grupy hurtowniczej)
  • Klient hurtowy - Ten rabat będzie wyświetlany dla klientów hurtowych (przypisanych do jednej z grup hurtowniczych). Zobacz jak oznaczyć klienta jako hurtownika.
 6. W polu Rodzaj wybierz %,
 7. Zaznacz Dla klientów zalogowanych,

  Rabat będzie pokazywany dla wszystkich klientów zalogowanych w sklepie.

 8. Zaznacz Dla klientów niezalogowanych,

  Rabat będzie pokazywany dla klientów niezalogowanych w sklepie.

 9. Zaznacz Przypisz do nowych klientów,

  Rabat będzie przypisywany do nowo zarejestrowanych klientów.

 10. Naciśnij przycisk Zapisz.

Przypisywanie klientów do grupy rabatowej

Wybierz Przypisz klientów

Rabat kwotowy na zamówienie
 1. Naciśnij przycisk Dodaj,
 2. Zaznacz Aktywny,
 3. W polu Rodzaj rabatu wybierz Na zamówienie,
 4. Wpisz Nazwę,
 5. Wpisz Rabat,
  • Klient detaliczny - Ten rabat będzie wyświetlany dla klientów detalicznych (nie przypisanych do żadnej grupy hurtowniczej)
  • Klient hurtowy - Ten rabat będzie wyświetlany dla klientów hurtowych (przypisanych do jednej z grup hurtowniczych). Zobacz jak oznaczyć klienta jako hurtownika.
 6. W polu Rodzaj wybierz PLN,
 7. Zaznacz Dla klientów zalogowanych,

  Rabat będzie pokazywany dla wszystkich klientów zalogowanych w sklepie.

 8. Zaznacz Dla klientów niezalogowanych,

  Rabat będzie pokazywany dla klientów niezalogowanych w sklepie.

 9. Zaznacz Przypisz do nowych klientów,

  Rabat będzie przypisywany do nowo zarejestrowanych klientów.

 10. Naciśnij przycisk Zapisz.

Przypisywanie klientów do grupy rabatowej

Wybierz Przypisz klientów

Dodanie rabatu na zestaw

 1. Naciśnij przycisk Dodaj,
 2. Zaznacz Aktywny,
 3. W polu Rodzaj rabatu wybierz Na zestaw,
 4. Wpisz Nazwę,
 5. Wpisz Rabat,
  • Klient detaliczny - Ten rabat będzie wyświetlany dla klientów detalicznych (nie przypisanych do żadnej grupy hurtowniczej)
  • Klient hurtowy - Ten rabat będzie wyświetlany dla klientów hurtowych (przypisanych do jednej z grup hurtowniczych). Zobacz jak oznaczyć klienta jako hurtownika.
 6. W polu Rodzaj wybierz % lub PLN,
 7. Wpisz Produkt główny,
 8. Zaznacz Dla klientów zalogowanych,

  Rabat będzie pokazywany dla wszystkich klientów zalogowanych w sklepie.

 9. Zaznacz Dla klientów niezalogowanych,

  Rabat będzie pokazywany dla klientów niezalogowanych w sklepie.

 10. Zaznacz Przypisz do nowych klientów,

  Rabat będzie przypisywany do nowo zarejestrowanych klientów.

 11. Naciśnij przycisk Zapisz.
Przypisywanie produktów do zestawu

Wybierz Przypisz produkty

 1. Wybierz Produkty,
 2. Wybierz zaznaczone: Dodaj do grupy.

Produkty przypisane do rabatu będą tworzyły zestaw z produktem głównym.

Możliwość dodania zestawu do koszyka pojawia się tylko na karcie produktu głównego.

Przypisywanie klientów do grupy zestawu

Wybierz Przypisz klientów

Ustawienie priorytetów grup rabatowych

Wybierz pozycję grupy rabatowej za pomocą przycisków Ikona priorytetu i Ikona priorytetu

Dodanie progu rabatowego

Wybierz Progi rabatowe

 1. Naciśnij przycisk Dodaj,
 2. Wpisz Wartość progową,

  Łączna kwota zamówień klienta, od której klient zostanie automatycznie przypisany do rabatu.

 3. Wybierz Rabat,
 4. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zobacz dokumentację zamówień.

Konfiguracja rabatów

W panelu administracyjnym przejdź do AplikacjeRabaty

Konfiguracja rabatów dla klientów hurtowych

 1. Zaznacz Wyłącz rabaty dla klientów hurtowych,
 2. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zobacz dokumentację Klientów.

Konfiguracja rabatów na zamówienie

 1. Zaznacz Wyłącz dla produktów w promocji,

  Rabaty na zamówienie będą nieaktywne, jeżeli w koszyku znajdzie się co najmniej jeden produkt w promocji (w grupie rabatowej).

 2. Naciśnij przycisk Zapisz.

Konfiguracja prezentacji rabatów

W panelu administracyjnym wybierz AplikacjeProduktyPrezentacja

 1. Zaznacz Pokaż zaoszczędzoną kwotę przy rabacie,
 2. Wybierz Prezentację rabatu,
 3. Zaznacz Pokaż rabat na:
  • Liście pełnej,
  • Polecane produkty i akcesoria,
  • Grupy produktów - strona główna,
 4. Naciśnij przycisk Zapisz.

SOTESHOP 7

Dokumentacja dla wersji 7

Powiązane dokumentacje

SOTE YouTube

Bądź na bieżąco z nowościami programu SOTESHOP. Subskrybuj kanał SOTE na YouTube.