Moduł zgodności

Panel

 • Cookie:
  • Aktywny,
  • Kolor tekstu,
  • Kolor tła,
  • Szerokość paska,
  • Tekst w pasku..
 • Powiadomienie o zmianach w regulaminach:
  • Kolor tekstu,
  • Kolor tła,
  • Szerokość paska,
  • Tekst wiadomości.
 • Ceny brutto:
  • Aktywny,
  • Tekst w stopce.
 • Zbieranie opinii:
  • Aktywny,
  • Tekst w koszyku.
 • Treści cyfrowe:
  • Aktywny
  • Pokazuj tylko dla zamówień z kodami, plikami online,
  • Tekst treści cyfrowych.
 • Produkty usługowe:
  • Aktywny,
  • Pokazuj dla produktów oznaczonych jako usługa,
  • Tekst produktów usługowych.
 • Opłata dla kuriera:
  • Aktywny.
 • Prawo odstąpienia od umowy:
  • Aktywny,
  • Tekst odstąpienia od umowy.
 • E-mail z potwierdzeniem zamówienia:
  • Załącz regulamin,
  • Załącz odstąpienie od umowy.
 • Ustawienia:
  • Zastosuj zmiany dla kraju,
  • Zastosuj zmiany dla całej Unii Europejskiej,
  • Ustawienia indywidualne.

Sklep

 • Dostosowanie sklepu do prawa obowiązującego w danym kraju.
 • Zmiana tekstów i ustawień systemowych związanych z wymaganiami prawnymi.

Dokumentacja

Moduł zgodności