Stawki VAT

Panel

Edycja:

  • Aktywna,
  • Domyślna stawka VAT,
  • Nazwa,
  • Wartość %.

Sklep

Prezentacja VAT w procesie zamówienia.

Dokumentacja

Stawki VAT