Piękne zdjęcia zwiększają zainteresowanie produktami i pozytywnie wpływają na sprzedaż, jednak to video jest królem. Dlatego dodaliśmy do produktów galerię video, by nasi klienci mogli skuteczniej sprzedawać i ciekawiej przedstawiać swoją ofertę.

Konfiguracja

  1. Instalujemy w sklepie dodatek „Galeria video produktu”.
  2. W panelu administracyjnym wybieramy AplikacjeGaleria video produktu,
  3. Aktywujemy galerię,
  4. Przechodzimy do edycji produktu do zakładki Video,
  5. Dodajemy filmy i zapisujemy,
  6. Jeśli chcemy zmienić konfigurację rozmiaru galerii, możny zmienić to w AplikacjeKonfiguracja zdjęć.

Galeria video

Do każdego produktu można dodać 3 krótkie filmy video. Filmy pojawiają się zamiast głównego zdjęcia na karcie produktu. Najlepiej dodać 2-3 filmy, wtedy będą pokazywać się jeden po drugim.

Format filmów

  • Rozmiar filmów najlepiej dopasować do rozmiaru określonego w konfiguracji zdjęć (AplikacjeKonfiguracja zdjęćProduktyKarta).
  • Maksymalny rozmiar to 10MB i czas 15s (zalecane jest dodanie 3 filmów po 6 sekund).
  • Przed dodaniem filmu należy go skompresować np. korzystając z Freeconvert
  • Filmy powinny być bez dźwięku.

Galeria video jest zintegrowana ze standardową galerią produktów. Po dodaniu video zachowane są funkcje np. zmiana zdjęcia produktu po zmianie opcji czy powiększanie zdjęć.