Odstąpienie od umowy

26/11/2015

Jak rozumieć odstąpienie od umowy zawartej na odległość?

Odstąpienie od umowy należy rozumieć jako prawo klienta do zwrotu (oddania) zakupionego w sklepie internetowym towaru. Odstąpienie od umowy, czyli zwracając dany Towar oznacza, że taką umowę uważa się za niezawartą.

Kiedy Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość?

Standardowo klientowi na odstąpienie od umowy, którą zawarł na odległość (lub poza lokalem przedsiębiorstwa) wynosi 14 dni. Termin ten liczony jest, w przypadku zakupów dokonanych w sklepie internetowym, od daty otrzymania towaru

Dlaczego termin do odstąpienia umowy wynosi 14 dni?

Klientowi przysługuje 14 dni na przemyślenie czy zakup jest słuszny czy możliwości porównania cen podobnych towarów lub usług dostępnych na rynku.

Jeżeli sprzedawca nie poinformuje Klienta o prawie odstąpienia od umowy w czasie 14 dni od otrzymania produktu, czas ten wydłuży się aż do 12 miesięcy.

Przykład: Klient zakupił towar w okresie przedświątecznym i następnie chce go zwrócić, a podczas składania zamówienia na stronie sklepu internetowego nie pojawiła się informacja, że klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni. Prawo klienta do zwrotu towaru ulegnie zmianie z 14 dni na 12 miesięcy. Sprzedawca będzie musiał zwrócić otrzymaną kwotę, ponieważ klient nie został poinformowany przez sprzedawcę o prawie odstąpienia od umowy.

Jak zachować 14 dniowy termin?

Wystarcza wysłanie oświadczenia sporządzonego przez klienta w formie pisemnej czy elektronicznej przed upływem tego terminu. Oświadczenie konsumenta nie musi wskazywać przyczyn odstąpienia.

Jakie obowiązki informacyjne są po stronie sprzedawcy?

Po zmianach prawnych, dotyczących m.in. sklepów internetowych, jakie weszły w życie po 25 grudnia 2014 roku, sprzedawca musi dopełnić nowych obowiązków informacyjnych względem klientów. Nie chodzi tylko o formularz zwrotu towaru, ale o zmiany regulaminie dotyczące prawa odstąpienia od umowy, informacje o dostawach, płatnościach, reklamacji i wiele innych. Sklep powinien też posiadać poprawną politykę prywatności, informację na temat ciasteczek (cookies) jak również chronić dane osobowe każdego klienta.

Kiedy Klient nie ma prawo zwrotu towaru?

Klient w pewnych przypadkach, nie ma prawa do zwrotu towaru. I tak, prawo to nie przysługuje klientowi w odniesieniu m.in. do:

 1. zakup złota na giełdzie, ponieważ w takiej umowie cena bądź wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie może sprawować kontroli,
 2. zakup garnituru szytego na miarę, ponieważ Towar jest wyprodukowany według życzenia klienta i zaspokaja jego zindywidualizowane potrzeby,
 3. zakup jogurtu w sklepie internetowym, ponieważ jogurt ulega szybkiemu zepsuciu lub ma krótką datę przydatności,
 4. zakup i otwarcie opakowania soczewek kontaktowych, ponieważ soczewki są dostarczone w zabezpieczonym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie wolno zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
 5. zakup filmu DVD i jego otwarcie, ponieważ są to nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu,
 6. zakup biletu na koncert, jeżeli na bilecie jest oznaczony dzień lub okres świadczenia takiej usługi,
 7. zakupu zawartego w drodze aukcji publicznej; uwaga – wyjątek ten nie obejmuje serwisów aukcyjnych typu Allegro.

Powyższe wyjątki mają zastosowania niezależnie od tego, czy zostały one wpisane do regulaminu sklepu internetowego. Jednak ustawa o prawach konsumenta nakłada w tym zakresie obowiązek informacyjny i warto go spełnić poprzez ich wskazanie w regulaminie sklepu.

Kto ponosi koszty zwrotu towaru?

Klient dokonując zwrotu towaru zakupionego w sklepie internetowym nie ponosi żadnych negatywnych konsekwencji finansowych. Jedynym wyjątkiem jest obowiązek poniesienia kosztów zwrotu towaru jednak w określonych sytuacjach koszty te będzie musiał pokryć sprzedawca.

Mogą wystąpić dwie różne sytuacje, gdzie koszty zwrotu towaru do sprzedawcy poniesie on sam, albo klient.

Koszty ponosi sprzedawca - jeśli zwrot towaru jest spowodowany otrzymaniem przez klienta świadczenia zastępczego, czyli przykładowo sukienki w innym kolorze.

Koszty ponosi klient - jeśli zwrot towaru jest spowodowany uprawnieniem klienta do namysłu. W tej sytuacji klient otrzymuje towar zgodny z zamówieniem jednak po namyśle decyduje się na jego towaru.

Kiedy koszty zwrotu towaru pokryje sprzedawca?

 1. Koszty zwrotu towaru zgodnie z powyższym pokryje sprzedawca tylko wtedy, gdy zwrot będzie spowodowany otrzymaniem towaru podobnego jednak różniącego się od życzenia klienta.
 2. Koszty zwrotu towary pokryje sprzedawca, jeżeli zgodził się ponieść te koszty
 3. Koszty zwrotu towaru ponosi sprzedawca, jeżeli nie poinformował klienta o konieczności poniesienia przez niego kosztów zwrotu towaru
 4. Koszty zwrotu towaru ponosi sprzedawca, jeżeli nie poinformował klienta o sposobie i terminie wykonania prawa zwrotu towaru, a także o wzorze formularza odstąpienia od umowy

Kto ponosi koszty zwrotu towaru w sytuacji, kiedy klient wybierze opcję dostawy droższą niż najtańsza dostępna na stronie?

Jeżeli wybrany sposób dostawy jest inny niż najtańszy na stronie internetowej klient ponosi dodatkowe koszty. Przykładowo, kiedy klient miał do wyboru takie opcje dostawy towaru jak: list polecony 10 zł, kurier 25 zł, to sprzedawca zwraca mu koszt w wysokości 10 zł,(czyli najtańszy z zaproponowanych opcji). Koszt dodatkowy Klienta to 15 złotych.

Kto ponosi koszty zwrotu towaru w sytuacji, kiedy klient używał towar?

W takiej sytuacji klient ponosi odpowiedzialność za użycie towaru. Oznacza to, że klient ma prawo ocenić i sprawdzić towar, ale tylko w taki sposób, w jaki może to zrobić w sklepie stacjonarnym, czyli przymierzyć, sprawdzić czy jest nieuszkodzony. Klient nie może ubrać sukienki i wyjść w niej na przyjęcie rodzinne czy uprać rzeczy w pralce, ponieważ zmniejsza to wartość towaru, co podle stosownemu wyrównaniu strat wobec sprzedawcy. Sprzedawca ma prawo zmniejszyć wartość zakupionej rzeczy i zwrócić mniejszą wartość niż cena zakupu danego towaru.