Dodatkowe zakładki na karcie produktu

Dodatek służy do prezentowania opisów w formie zakładek. Stanowi on alternatywę do standardowego wyświetlania opisów na karcie produktu

W AplikacjeZakładki opisowe można nazwać zakładki i wybrać jaką mają mieć treść.

Konfiguracja zakładek opisowego w panelu sklepu

Dodatek dodaje 2 dodatkowe opisy do edycji produktu: Opis zakładki A i Opis zakładki B.

Zakładki dodają 2 opisy dodatkowe do sklepu

Opis na karcie produktu wygląda tak:

Prezentacja zakładek w sklepie internetowym

Jak wyglądają zakładki w sklepie internetowym

Po włączeniu aplikacji, wyłączana jest standardowa prezentacja opisów na karcie produktu.