Zakładki opisowe

  • Ilość pobrań: 107
  • netto: 225,00 zł
  • Instalacja
  • Wymagania:

Dodatkowe zakładki na karcie produktu

Dodatek służy do prezentowania opisów w formie zakładek. Stanowi on alternatywę do standardowego wyświetlania opisów na karcie produktu

W Panel -> Konfiguracja -> Dodatkowe aplikacje można nazwać zakładki i wybrać jaką mają mieć treść.

Konfiguracja zakładek opisowego w panelu sklepu

Dodatek dodaje 2 dodatkowe opisy do edycji produktu: opis zakładki A i opis zakładki B.

Zakładki dodają 2 opisy dodatkowe do sklepu

Opis na karcie produktu wygląda tak:

Prezentacja zakładek w sklepie internetowym

Jak wyglądają zakładki w sklepie internetowym

Po włączeniu aplikacji, wyłączana jest standardowa funkcjonalność prezentacji opisu pełnego i dodatkowego.