Newsletter

W panelu administracyjnym wybierz Marketing => Newsletter


Tworzenie i wysyłanie newslettera

Wybierz Wiadomości

 1. Naciśnij przycisk Dodaj,
 2. Wybierz Grupy,
 3. Wpisz Temat,
 4. Wpisz Treść,
 5. Naciśnij przycisk Zapisz i wyślij,
 6. Potwierdź, że Jesteś pewien, że chcesz wysłać tą wiadomość do wybranych grup?.

Dodanie użytkownika do newslettera

Wybierz Adresy

 1. Naciśnij przycisk Dodaj,
 2. Wpisz Adres e-mail,
 3. Zaznacz Grupy,
 4. Wybierz Narodowość,
 5. Naciśnij przycisk Zapisz i wyślij prośbę o potwierdzenie.

Dodanie grupy newslettera

Wybierz Grupy

 1. Naciśnij przycisk Dodaj,
 2. Wpisz Nazwa,
 3. Wpisz Opis,
 4. Zaznacz Możliwość dodania przez stronę,
 5. Klient może dodać się do grupy newsletter w sklepie.

 6. Zaznacz Domyślna grupa,
 7. Grupa jest automatycznie zaznaczona przy rejestracji klienta w newsletterze.

 8. Naciśnij przycisk Zapisz.

Import / eksport użytkowników

Eksport użytkowników newsletter

Wybierz Eksport

 1. Wybierz format exportu.
 2. Zalecany plik .csv o kodowaniu UTF-8.

 3. Naciśnij przycisk Eksportuj.
 4. Naciśnij przycisk Pobierz plik,
 5. Otwórz plik z zalecanymi ustawieniami,
 6. Edytuj rekordy.

Import użytkowników newsletter

Wybierz Import

 1. Wybierz format importu,
 2. Załaduj Plik z danymi,
 3. Naciśnij przycisk Importuj.

Konfiguracja i szablon newslettera

Wybierz Konfiguracja

 1. Zaznacz Pokaż pole rejestracji przy składaniu zamowienia,
 2. Wybierz Domyślny język wysyłania,
 3. Edytuj Szablon html,
 4. Naciśnij przycisk Zapisz.

Wyłączenie newslettera w sklepie

Wybierz Konfiguracja

 1. Zaznacz Wyłącz newsletter w sklepie,
 2. Naciśnij przycisk Zapisz.

Wyświetlanie newslettera w sklepie