Opcje produktów

W panelu administracyjnym wybierz Oferta => Produkty


Szablony opcji produktów

Dodanie szablonu opcji produktu

Wybierz Szablony opcji

 1. Naciśnij przycisk Dodaj,
 2. Wpisz Nazwę szablonu opcji,
 3. Naciśnij przycisk Zapisz,
 4. Wybierz Modyfikatory cen podawane w wartości,
 5. Naciśnij przycisk Zapisz.

Jeśli szablon opcji będzie użyty w produkcie, którego cena wprowadzona jest w innej walucie niż polski złoty to modyfikatorem ceny będzie mogła być jedynie cena brutto.

Edycja szablonu opcji produktu

Dodanie opcji do szablonu
 1. Zaznacz Nazwę szablonu opcji,
 2. Naciśnij przycisk Dodaj,
 3. Wpisz Nazwę opcji,
 4. Wprowadź nazwę opcji (np. Kolor, Rozmiar).

 5. Naciśnij przycisk Zapisz.
Dodanie filtra do opcji szablonu
 1. Zaznacz Opcję,
 2. Wybierz Rodzaj filtra,
 3. Filtry opcji muszą być uprzednio wprowadzone.

 4. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zobacz jak dodać filtry opcji.

Dodanie wartości opcji do szablonu
 1. Zaznacz Nazwę opcji,
 2. Naciśnij przycisk Dodaj,
 3. Wpisz Wartość,
 4. Wprowadź wartość opcji (np. zielony, XL).

 5. Wpisz Modyfikator ceny netto,
  • +/- kwota (np. -10.25) - zwiększa lub zmniejsza cenę netto o podaną kwotę,
  • +/- ilość % (np. +50%) - zwiększa lub zmniejsza cenę netto o podaną ilość procent,
  • kwota (np. 30.99) - ustala podaną kwotę niezależnie od ceny produktu,
 6. Wpisz Modyfikator wagi,
  • +/- waga (np. -10.25) - zwiększa lub zmniejsza wagę o podaną wartość,
  • +/- waga % (np. +50%) - zwiększa lub zmniejsza wagę o podaną ilość procent,
  • waga (np. 30.99) - ustala podaną wagę niezależnie od wagi produktu,
 7. Wpisz Kolor (kod HEX np. #ffa500 [pomarańczowy]) lub załaduj Zdjęcie,
 8. Opcja dostępna dla filtra Kolor.

 9. Naciśnij przycisk Zapisz.
Dodanie podopcji do szablonu
 1. Zaznacz Wartość,
 2. Naciśnij przycisk Dodaj,
 3. Wpisz Nazwę opcji,
 4. Wprowadź nazwę opcji (np. Kolor, Rozmiar).

 5. Wybierz Rodzaj filtra,
 6. Naciśnij przycisk Zapisz.
Dodanie wartości podopcji do szablonu
 1. Zaznacz Nazwę opcji,
 2. Naciśnij przycisk Dodaj,
 3. Wpisz Wartość,
 4. Wprowadź wartość opcji (np. zielony, XL).

 5. Wpisz Modyfikator ceny netto,
 6. Wpisz Modyfikator wagi,
 7. Wpisz Kolor (kod HEX np. #ffa500 [pomarańczowy]) lub załaduj Zdjęcie,
 8. Opcja dostępna dla filtra Kolor.

 9. Naciśnij przycisk Zapisz.
Ustawienie domyślnej wartośći opcji w szablonie
 1. Zaznacz Nazwę opcji,
 2. Wybierz Domyślną wartość,
 3. Wartości opcji muszą być uprzednio wprowadzone.

 4. Naciśnij przycisk Zapisz.
Zmiana kolejności wartości opcji w szablonie
 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk myszy na wartość opcji,
 2. Zmień położenie wartość opcji,
 3. Puść przycisk myszy.
Zmiana zagnieżdżenia opcji w szablonie
 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk myszy na opcji,
 2. Zmień położenie opcji,
 3. Puść przycisk myszy.

Dodanie szablonu opcji do produktu

 1. Edytuj produkt,
 2. Wybierz Opcje produktu,
 3. Zaznacz Nazwę produktu,
 4. Naciśnij przycisk Szablony,
 5. Wybierz Szablon,
 6. Naciśnij przycisk Wybierz szablon,
 7. Edytuj opcje i ich wartości.

Opcje produktów

 1. Edytuj produkt,
 2. Wybierz Opcje produktu.

Dodanie opcji do produktu

 1. Zaznacz Nazwę produktu,
 2. Naciśnij przycisk Dodaj,
 3. Wpisz Nazwę opcji,
 4. Wprowadź nazwę opcji (np. Kolor, Rozmiar).

 5. Naciśnij przycisk Zapisz.

Dodanie filtra do opcji produktu

 1. Zaznacz Opcję,
 2. Wybierz Rodzaj filtra,
 3. Filtry opcji muszą być uprzednio wprowadzone.

 4. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zobacz jak dodać filtry opcji.

Dodanie wartości opcji do produktu

 1. Zaznacz Nazwę opcji,
 2. Naciśnij przycisk Dodaj,
 3. Wpisz Wartość,
 4. Wprowadź wartość opcji (np. zielony, XL).

 5. Wpisz Modyfikator ceny netto,
  • +/- kwota (np. -10.25) - zwiększa lub zmniejsza cenę netto o podaną kwotę,
  • +/- ilość % (np. +50%) - zwiększa lub zmniejsza cenę netto o podaną ilość procent,
  • kwota (np. 30.99) - ustala podaną kwotę niezależnie od ceny produktu,
 6. Wpisz Modyfikator wagi,
  • +/- waga (np. -10.25) - zwiększa lub zmniejsza wagę o podaną wartość,
  • +/- waga % (np. +50%) - zwiększa lub zmniejsza wagę o podaną ilość procent,
  • waga (np. 30.99) - ustala podaną wagę niezależnie od wagi produktu,
 7. Wpisz Kolor (kod HEX np. #ffa500 [pomarańczowy]) lub załaduj Zdjęcie,
 8. Opcja dostępna dla filtra Kolor.

 9. Naciśnij przycisk Zapisz.

Dodanie podopcji do produktu

 1. Zaznacz Wartość,
 2. Naciśnij przycisk Dodaj,
 3. Wpisz Nazwę opcji,
 4. Wprowadź nazwę opcji (np. Kolor, Rozmiar).

 5. Wybierz Rodzaj filtra,
 6. Naciśnij przycisk Zapisz.

Dodanie wartości podopcji do produktu

 1. Zaznacz Nazwę opcji,
 2. Naciśnij przycisk Dodaj,
 3. Wpisz Wartość,
 4. Wprowadź wartość opcji (np. zielony, XL).

 5. Wpisz Modyfikator ceny netto,
 6. Wpisz Modyfikator wagi,
 7. Wpisz Kolor (kod HEX np. #ffa500 [pomarańczowy]) lub załaduj Zdjęcie,
 8. Opcja dostępna dla filtra Kolor.

 9. Naciśnij przycisk Zapisz.

Ustawienie domyślnej wartośći opcji w produkcie

 1. Zaznacz Nazwę opcji,
 2. Wybierz Domyślną wartość,
 3. Wartości opcji muszą być uprzednio wprowadzone.

 4. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zmiana kolejności wartości opcji w szablonie

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk myszy na wartość opcji,
 2. Zmień położenie wartość opcji,
 3. Puść przycisk myszy.

Zmiana zagnieżdżenia opcji w szablonie

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk myszy na opcji,
 2. Zmień położenie opcji,
 3. Puść przycisk myszy.

Wygląd produktu z opcjami

Dodawanie filtrów opcji

Wybierz Filtry opcji

 1. Naciśnij przycisk Dodaj,
 2. Wpisz Nazwę filtra,
 3. Wybierz Typ filtra:
  • Zwykły filtr,
  • Filtr koloru,
  • Filtr ceny,
 4. Wpisz dolny próg przedziału Cena od,
 5. Tylko przypadku filtra ceny.

 6. Wpisz górny próg przedziału Cena do,
 7. Tylko przypadku filtra ceny.

 8. Naciśnij przycisk Zapisz.

Konfiguracja opcji produktów

W panelu administracyjnym wybierz Konfiguracja => Konfiguracja produktów

Wybierz Konfiguracja


Ukrywanie opcji z zerowym stanem magazynowym

 1. Zaznacz Ukrywaj opcje których stan magazynowy jest równy 0,
 2. Naciśnij przycisk Zapisz.

Konfiguracja wyświetlania opcji i ich filtrów

 1. Zaznacz Wyłącz zawężanie filtrów,
 2. Opcja ta przyspieszy działanie sklepu.

 3. Zaznacz Wyświetlaj kolory na listach,
 4. Wyświetla dostępne kolory produktu na liście pełnej.

 5. Zaznacz Wyświetlaj nazwy kolorów na karcie produktu,
 6. Wpisz Ogranicz liczbę kolorów do,
 7. Ograniczenie dotyczy listy pełnej. 0 - bez ograniczeń.

 8. Naciśnij przycisk Zapisz.