Opcje produktów - dodaj wybór na karcie produktu.

Moduł opcji produktów umożliwia dodanie wyboru opcji w ramach jednego produktu. Dzięki temu możemy dodać warianty produktu na przykład kolorystyczne. Każdy wariant może zmienić cenę, wagę czy zdjęcie produktu. Opcje produktów można dodawać poprzez zdefiniowane wcześniej szablony, bezpośrednio do produktu lub poprzez moduł import/eksport produktów.

Spis treści

W panelu administracyjnym wybierz AplikacjeProdukty Ikona modułu Produkty

Szablony opcji produktów

Dodanie szablonu opcji produktu

Wybierz Szablony opcji

Lista szablonów opcji w panelu sklepu
 1. Naciśnij przycisk Dodaj, Okno dodawania nowego szablonu opcji
 2. Wpisz Nazwę szablonu opcji,
 3. Naciśnij przycisk Zapisz, Okno edycji szablonu opcji
 4. Naciśnij przycisk Zapisz.

Edycja szablonu opcji produktu

Dodanie opcji do szablonu
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na Nazwę szablonu opcji, Jak dodać nową opcję do szablonu
 2. Wybierz Dodaj,
  Nowo dodana opcja w szablonie
 3. Wpisz Nazwę opcji,

  Wprowadź nazwę opcji (np. Kolor, Rozmiar).

 4. Naciśnij przycisk Zapisz.
Dodanie filtra do opcji szablonu
 1. Zaznacz Opcję, Okno edycji opcji w szablonie
 2. Wybierz Rodzaj filtra,

  Filtry opcji muszą być uprzednio wprowadzone.

 3. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zobacz jak dodać filtry opcji.

Dodanie wartości opcji do szablonu
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na Nazwę opcji,
  Jak dodać wartość do opcji w szablonie
 2. Wybierz Dodaj,
 3. Wpisz Wartość, Okno edycji wartości opcji w szablonie

  Wprowadź wartość opcji (np. zielony, XL).

 4. Wpisz Modyfikator ceny netto,
  • +/- kwota (np. -10.25) - zwiększa lub zmniejsza cenę netto o podaną kwotę,
  • +/- ilość % (np. +50%) - zwiększa lub zmniejsza cenę netto o podaną ilość procent,
  • kwota (np. 30.99) - ustala podaną kwotę niezależnie od ceny produktu,
 5. Wpisz Modyfikator wagi,
  • +/- waga (np. -10.25) - zwiększa lub zmniejsza wagę o podaną wartość,
  • +/- waga % (np. +50%) - zwiększa lub zmniejsza wagę o podaną ilość procent,
  • waga (np. 30.99) - ustala podaną wagę niezależnie od wagi produktu,
 6. Wpisz Kolor (kod HEX np. #ffa500 [pomarańczowy]) lub załaduj Zdjęcie,

  Opcja dostępna dla filtra Kolor.

 7. Naciśnij przycisk Zapisz.
Dodanie podopcji do szablonu
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na Wartość,
  Dodawanie podopcji do opcji w szablonie
 2. Wybierz Dodaj, Okno edycji opcji w szablonie
 3. Wpisz Nazwę opcji,

  Wprowadź nazwę opcji (np. Kolor, Rozmiar).

 4. Wybierz Rodzaj filtra,
 5. Naciśnij przycisk Zapisz.
Dodanie wartości podopcji do szablonu
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na Nazwę opcji,
  Dodawanie wartości do podopcji w szablonie
 2. Wybierz Dodaj, Okno edycji wartości opcji
 3. Wpisz Wartość,

  Wprowadź wartość opcji (np. zielony, XL).

 4. Wpisz Modyfikator ceny netto,
 5. Wpisz Modyfikator wagi,
 6. Wpisz Kolor (kod HEX np. #ffa500 [pomarańczowy]) lub załaduj Zdjęcie,

  Opcja dostępna dla filtra Kolor.

 7. Naciśnij przycisk Zapisz.
Ustawienie domyślnej wartośći opcji w szablonie
 1. Zaznacz Nazwę opcji, Ustawienie wartości domyslnej opcji
 2. Wybierz Domyślną wartość,

  Wartości opcji muszą być uprzednio wprowadzone.

 3. Naciśnij przycisk Zapisz.
Zmiana kolejności wartości opcji w szablonie
 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk myszy na wartość opcji,
  Jak zmienić kolejność opcji
 2. Zmień położenie wartość opcji,
 3. Puść przycisk myszy.
  Kolejność opcji po zmianie
Zmiana zagnieżdżenia opcji w szablonie
 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk myszy na opcji,
  Jak zmienić zagnieżdżenie opcji
 2. Zmień położenie opcji,
 3. Puść przycisk myszy.
  Struktura drzewa opcji po zmianie zagnieżdżenia

Wstawienie szablonu opcji do produktu

 1. Edytuj produkt,
 2. Wybierz Opcje produktu,
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na Nazwę produktu,
 4. Wybierz Dodaj szablon Jak wstawić szablon opcji do produktu
 5. Wybierz Szablon, lub kliknij Dodaj nowy szablon Wstawianie szablonu opcji
 6. Edytuj opcje i ich wartości. Okno edycji wartości opcji produktu

Wygląd karty produktu z opcjami z szablonu

Opcje produktów

 1. Edytuj produkt,
 2. Wybierz Opcje produktu.

Dodanie opcji do produktu

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na Nazwę produktu, Jak dodać opcję produktu
 2. Wybierz Dodaj, Okno edycji opcji produktu
 3. Zaznacz Aktywna,
 4. Wpisz Nazwę opcji,

  Wprowadź nazwę opcji (np. Kolor, Rozmiar).

 5. Naciśnij przycisk Zapisz.

Dodanie filtra do opcji produktu

 1. Zaznacz Opcję, Wybieranie filtra opcji produktu
 2. Wybierz Rodzaj filtra,

  Filtry opcji muszą być uprzednio wprowadzone.

 3. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zobacz jak dodać filtry opcji.

Dodanie wartości opcji do produktu

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na Nazwę opcji, Jak dodać wartość do opcji
 2. Wybierz Dodaj, Okno edycji wartości opcji produktu
 3. Zaznacz Aktywna,
 4. Wpisz Wartość,

  Wprowadź wartość opcji (np. zielony, XL).

 5. Wpisz Modyfikator ceny,
  • +/- kwota (np. -10.25) - zwiększa lub zmniejsza cenę o podaną kwotę,
  • +/- ilość % (np. +50%) - zwiększa lub zmniejsza cenę o podaną ilość procent,
  • kwota (np. 30.99) - ustala podaną kwotę niezależnie od ceny produktu,
 6. Wpisz Modyfikator wagi,
  • +/- waga (np. -10.25) - zwiększa lub zmniejsza wagę o podaną wartość,
  • +/- waga % (np. +50%) - zwiększa lub zmniejsza wagę o podaną ilość procent,
  • waga (np. 30.99) - ustala podaną wagę niezależnie od wagi produktu,
 7. Wpisz Stan magazynowy,
 8. Wpisz Kolor (kod HEX np. #ffa500 [pomarańczowy]) lub załaduj Zdjęcie,

  Opcja dostępna dla filtra Kolor.

 9. Naciśnij przycisk Zapisz.

Dodanie podopcji do produktu

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na Wartość, Dodawanie podopcji do opcji
 2. Wybierz Dodaj, Edycja opcji
 3. Zaznacz Aktywna,
 4. Wpisz Nazwę opcji,

  Wprowadź nazwę opcji (np. Kolor, Rozmiar).

 5. Wybierz Rodzaj filtra,
 6. Naciśnij przycisk Zapisz.

Dodanie wartości podopcji do produktu

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na Nazwę opcji, Dodawanie wartości do podopcji
 2. Wybierz Dodaj, Edycja wartości podopcji
 3. Zaznacz Aktywna,
 4. Wpisz Wartość,

  Wprowadź wartość opcji (np. zielony, XL).

 5. Wpisz Modyfikator ceny,
 6. Wpisz Modyfikator wagi,
 7. Wpisz Stan magazynowy,
 8. Wpisz Kolor (kod HEX np. #ffa500 [pomarańczowy]) lub załaduj Zdjęcie,

  Opcja dostępna dla filtra Kolor.

 9. Naciśnij przycisk Zapisz.

Ustawienie domyślnej wartośći opcji

 1. Zaznacz Nazwę opcji, Ustawianie domyślnej wartości dla opcji produktu
 2. Wybierz Domyślną wartość,

  Wartości opcji muszą być uprzednio wprowadzone.

 3. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zmiana kolejności wartości opcji

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk myszy na wartość opcji, Jak zmienić kolejność opcji w drzewie opcji
 2. Zmień położenie wartość opcji,
 3. Puść przycisk myszy.
  Struktura drzewa opcji po zmianie kolejności opcji

Zmiana zagnieżdżenia opcji

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk myszy na opcji,
  Jak zmienić zagnieżdżenie opcji
 2. Zmień położenie opcji,
 3. Puść przycisk myszy.
  Struktura drzewa opcji po zmianie zagnieżdżenia opcji

Wygląd produktu z opcjami

Wygląd karty produktu z opcjami

Dodawanie filtrów opcji

 1. Wybierz Filtry opcji, Lista filtrów opcji w panelu sklepu
 2. Naciśnij przycisk Dodaj, Jak dodać filtr opcji
 3. Wpisz Nazwę filtra,
 4. Wybierz Typ filtra:
  • Zwykły filtr,
  • Filtr koloru,

Ukrycie opcji lub wartości

 1. Przejdź do edycji opcji lub wartości opcji,
 2. Odznacz Aktywna,

  Opcja/wartość nie będzie dostępna dla klientów.

 3. Nacisnij przycisk Zapisz.

Konfiguracja opcji produktów

W panelu administracyjnym przejdź do AplikacjeProduktyKonfiguracja

Ustawienia dotyczące opcji produktów w konfiguracji produktów

Wyłączenie domyślnie wybranej opcji

 1. Zaznacz Wyłącz domyślne wybieranie opcji na karcie produktu,

  Opcja ta powoduje, że żadna z opcji produktu nie jest domyślnie wybrana na karcie produktu. Klient musi wybrać jakąkolwiek opcję, aby uaktywnił się przycisk dodania do koszyka.

 2. Naciśnij przycisk Zapisz.

Ukrywanie opcji z zerowym stanem magazynowym

 1. Zaznacz Ukrywaj opcje których stan magazynowy jest równy 0,
 2. Naciśnij przycisk Zapisz.

Ukrywanie zdjęć opcji ukrytych

 1. Zaznacz Ukrywaj zdjęcia z galerii produktu przypisane do ukrytych opcji,

  Opcja ta powoduje ukrycie zdjęć przypisanych do opcji, które zostały wyłączone.

 2. Naciśnij przycisk Zapisz.

Sposób wyświetlania magazynu opcji na listach produktów

 1. Wybierz Wyświetl stan magazynowy jako
  • Maksymalny

   Wyświetlany jest najwyższy stan magazynowy ze wszystkich opcji produktu.

  • Łączną sumę

   Wyświetla łączny stan magazynowy wszystkich opcji produktu.

 2. Naciśnij przycisk Zapisz.

Konfiguracja wyświetlania opcji i ich filtrów

 1. Zaznacz Wyłącz zawężanie filtrów,

  Opcja ta przyspieszy działanie sklepu.

 2. Zaznacz Wyświetlaj kolory na listach,

  Wyświetla dostępne kolory produktu na liście pełnej.

 3. Zaznacz Wyświetlaj nazwy kolorów na karcie produktu,
 4. Wpisz Ogranicz liczbę kolorów do,

  Ograniczenie dotyczy listy pełnej. 0 - bez ograniczeń.

 5. Naciśnij przycisk Zapisz.

Powiązane dokumentacje

SOTE YouTube

Bądź na bieżąco z nowościami programu SOTESHOP. Subskrybuj kanał SOTE na YouTube.