Opcje produktów

W panelu administracyjnym wybierz OfertaProdukty

Produkty i opcje produktów w panelu sklepu

Szablony opcji produktów

Dodanie szablonu opcji produktu

Wybierz Szablony opcji

Lista szablonów opcji w panelu sklepu
 1. Naciśnij przycisk Dodaj, Okno dodawania nowego szablonu opcji
 2. Wpisz Nazwę szablonu opcji,
 3. Naciśnij przycisk Zapisz, Okno edycji szablonu opcji
 4. Naciśnij przycisk Zapisz.

Edycja szablonu opcji produktu

Dodanie opcji do szablonu
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na Nazwę szablonu opcji, Jak dodać nową opcję do szablonu
 2. Wybierz Dodaj, Okno edycji opcji w szablonie
 3. Wpisz Nazwę opcji,

  Wprowadź nazwę opcji (np. Kolor, Rozmiar).

 4. Naciśnij przycisk Zapisz.
Dodanie filtra do opcji szablonu
 1. Zaznacz Opcję, Okno edycji opcji w szablonie
 2. Wybierz Rodzaj filtra,

  Filtry opcji muszą być uprzednio wprowadzone.

 3. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zobacz jak dodać filtry opcji.

Dodanie wartości opcji do szablonu
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na Nazwę opcji, Jak dodać wartość do opcji w szablonie
 2. Wybierz Dodaj,
 3. Wpisz Wartość, Okno edycji wartości opcji w szablonie

  Wprowadź wartość opcji (np. zielony, XL).

 4. Wpisz Modyfikator ceny netto,
  • +/- kwota (np. -10.25) - zwiększa lub zmniejsza cenę netto o podaną kwotę,
  • +/- ilość % (np. +50%) - zwiększa lub zmniejsza cenę netto o podaną ilość procent,
  • kwota (np. 30.99) - ustala podaną kwotę niezależnie od ceny produktu,
 5. Wpisz Modyfikator wagi,
  • +/- waga (np. -10.25) - zwiększa lub zmniejsza wagę o podaną wartość,
  • +/- waga % (np. +50%) - zwiększa lub zmniejsza wagę o podaną ilość procent,
  • waga (np. 30.99) - ustala podaną wagę niezależnie od wagi produktu,
 6. Wpisz Kolor (kod HEX np. #ffa500 [pomarańczowy]) lub załaduj Zdjęcie,

  Opcja dostępna dla filtra Kolor.

 7. Naciśnij przycisk Zapisz.
Dodanie podopcji do szablonu
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na Wartość,
  Dodawanie podopcji do opcji w szablonie
 2. Wybierz Dodaj, Okno edycji opcji w szablonie
 3. Wpisz Nazwę opcji,

  Wprowadź nazwę opcji (np. Kolor, Rozmiar).

 4. Wybierz Rodzaj filtra,
 5. Naciśnij przycisk Zapisz.
Dodanie wartości podopcji do szablonu
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na Nazwę opcji, Dodawanie wartości do podopcji w szablonie
 2. Wybierz Dodaj, Okno edycji wartości opcji
 3. Wpisz Wartość,

  Wprowadź wartość opcji (np. zielony, XL).

 4. Wpisz Modyfikator ceny netto,
 5. Wpisz Modyfikator wagi,
 6. Wpisz Kolor (kod HEX np. #ffa500 [pomarańczowy]) lub załaduj Zdjęcie,

  Opcja dostępna dla filtra Kolor.

 7. Naciśnij przycisk Zapisz.
Ustawienie domyślnej wartośći opcji w szablonie
 1. Zaznacz Nazwę opcji, Ustawienie wartości domyslnej opcji
 2. Wybierz Domyślną wartość,

  Wartości opcji muszą być uprzednio wprowadzone.

 3. Naciśnij przycisk Zapisz.
Zmiana kolejności wartości opcji w szablonie
 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk myszy na wartość opcji, Jak zmienić kolejność opcji
 2. Zmień położenie wartość opcji,
 3. Puść przycisk myszy.
  Kolejność opcji po zmianie
Zmiana zagnieżdżenia opcji w szablonie
 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk myszy na opcji,
  Jak zmienić zagnieżdżenie opcji
 2. Zmień położenie opcji,
 3. Puść przycisk myszy.
  Struktura drzewa opcji po zmianie zagnieżdżenia

Wstawienie szablonu opcji do produktu

 1. Edytuj produkt,
 2. Wybierz Opcje produktu,
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na Nazwę produktu,
 4. Wybierz Dodaj szablon Jak wstawić szablon opcji do produktu
 5. Wybierz Szablon, lub kliknij Dodaj nowy szablon Wstawianie szablonu opcji
 6. Edytuj opcje i ich wartości. Okno edycji wartości opcji produktu

Wygląd karty produktu z opcjami z szablonu

Opcje produktów

 1. Edytuj produkt,
 2. Wybierz Opcje produktu.

Dodanie opcji do produktu

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na Nazwę produktu, Jak dodać opcję produktu
 2. Wybierz Dodaj, Okno edycji opcji produktu
 3. Wpisz Nazwę opcji,

  Wprowadź nazwę opcji (np. Kolor, Rozmiar).

 4. Naciśnij przycisk Zapisz.

Dodanie filtra do opcji produktu

 1. Zaznacz Opcję, Wybieranie filtra opcji produktu
 2. Wybierz Rodzaj filtra,

  Filtry opcji muszą być uprzednio wprowadzone.

 3. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zobacz jak dodać filtry opcji.

Dodanie wartości opcji do produktu

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na Nazwę opcji, Jak dodać wartość do opcji
 2. Wybierz Dodaj, Okno edycji wartości opcji produktu
 3. Wpisz Wartość,

  Wprowadź wartość opcji (np. zielony, XL).

 4. Wpisz Modyfikator ceny netto,
  • +/- kwota (np. -10.25) - zwiększa lub zmniejsza cenę netto o podaną kwotę,
  • +/- ilość % (np. +50%) - zwiększa lub zmniejsza cenę netto o podaną ilość procent,
  • kwota (np. 30.99) - ustala podaną kwotę niezależnie od ceny produktu,
 5. Wpisz Modyfikator wagi,
  • +/- waga (np. -10.25) - zwiększa lub zmniejsza wagę o podaną wartość,
  • +/- waga % (np. +50%) - zwiększa lub zmniejsza wagę o podaną ilość procent,
  • waga (np. 30.99) - ustala podaną wagę niezależnie od wagi produktu,
 6. Wpisz Kolor (kod HEX np. #ffa500 [pomarańczowy]) lub załaduj Zdjęcie,

  Opcja dostępna dla filtra Kolor.

 7. Naciśnij przycisk Zapisz.

Dodanie podopcji do produktu

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na Wartość, Dodawanie podopcji do opcji
 2. Wybierz Dodaj, Edycja opcji
 3. Wpisz Nazwę opcji,

  Wprowadź nazwę opcji (np. Kolor, Rozmiar).

 4. Wybierz Rodzaj filtra,
 5. Naciśnij przycisk Zapisz.

Dodanie wartości podopcji do produktu

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na Nazwę opcji, Dodawanie wartości do podopcji
 2. Wybierz Dodaj, Edycja wartości podopcji
 3. Wpisz Wartość,

  Wprowadź wartość opcji (np. zielony, XL).

 4. Wpisz Modyfikator ceny netto,
 5. Wpisz Modyfikator wagi,
 6. Wpisz Kolor (kod HEX np. #ffa500 [pomarańczowy]) lub załaduj Zdjęcie,

  Opcja dostępna dla filtra Kolor.

 7. Naciśnij przycisk Zapisz.

Ustawienie domyślnej wartośći opcji

 1. Zaznacz Nazwę opcji, Ustawianie domyślnej wartości dla opcji produktu
 2. Wybierz Domyślną wartość,

  Wartości opcji muszą być uprzednio wprowadzone.

 3. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zmiana kolejności wartości opcji

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk myszy na wartość opcji, Jak zmienić kolejność opcji w drzewie opcji
 2. Zmień położenie wartość opcji,
 3. Puść przycisk myszy.
  Struktura drzewa opcji po zmianie kolejności opcji

Zmiana zagnieżdżenia opcji

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk myszy na opcji,
  Jak zmienić zagnieżdżenie opcji
 2. Zmień położenie opcji,
 3. Puść przycisk myszy. Struktura drzewa opcji po zmianie zagnieżdżenia opcji

Wygląd produktu z opcjami

Wygląd karty produktu z opcjami

Dodawanie filtrów opcji

 1. Wybierz Filtry opcji, Lista filtrów opcji w panelu sklepu
 2. Naciśnij przycisk Dodaj, Jak dodać filtr opcji
 3. Wpisz Nazwę filtra,
 4. Wybierz Typ filtra:
  • Zwykły filtr,
  • Filtr koloru,

Konfiguracja opcji produktów

W panelu administracyjnym wybierz KonfiguracjaKonfiguracja produktów

Konfiguracja produktów w panelu sklepu

Wybierz Konfiguracja


Ustawienia dotyczące opcji produktów w konfiguracji produktów

Ukrywanie opcji z zerowym stanem magazynowym

 1. Zaznacz Ukrywaj opcje których stan magazynowy jest równy 0,
 2. Naciśnij przycisk Zapisz.

Konfiguracja wyświetlania opcji i ich filtrów

 1. Zaznacz Wyłącz zawężanie filtrów,

  Opcja ta przyspieszy działanie sklepu.

 2. Zaznacz Wyświetlaj kolory na listach,

  Wyświetla dostępne kolory produktu na liście pełnej.

 3. Zaznacz Wyświetlaj nazwy kolorów na karcie produktu,
 4. Wpisz Ogranicz liczbę kolorów do,

  Ograniczenie dotyczy listy pełnej. 0 - bez ograniczeń.

 5. Naciśnij przycisk Zapisz.