Magazyn - zarządzanie magazynem produktów i dostępnością.

Do każdego produktu można przypisać stan magazynowy, który może być sprawdzany w procesie zamówienia. Stan magazynowy może być aktualizowany po złożeniu zamówienia lub po zmianie odpowiedniego statusu. Możemy prezentować stan magazynowy na karcie produktu lub wyświetlać nazwę dla odpowiedniego przedziału ilości. W SOTESHOP opcje magazynu dostępne są także dla różnych opcji produktu.

W panelu administracyjnym wybierz AplikacjeProdukty Ikona modułu ProduktyMagazyn


Zarządzanie magazynem

Lista produktów w magazynie

Edycja stanu magazynowego produktu bez opcji

 1. Naciśnij przycisk Tryb edycji, Tryb edycji na liście produktów w magazynie
 2. Wpisz Stan magazynowy,
 3. Naciśnij przycisk Zapisz.

Edycja stanu magazynowego produktu z opcjami

 1. Naciśnij przycisk Stan magazynowy opcji, Edycja stanu magazynowego opcji
 2. Wpisz Stan magazynowy opcji,
 3. Zaznacz Włączony,
 4. Stan magazynowy opcji będzie sprawdzany podczas składania zamówienia.

 5. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zarządzanie magazynem z poziomu produktu

Edytuj produkt.

Edycja magazynu produktu bez opcji

Edycja podstawowa produktu - sekcja Dostępność/Magazyn
 1. Wybierz Dostępność,
 2. Zobacz dokumentację ustawienie dostępności produktu.

 3. Wybierz Zarządzaj magazynem:
  • z opcjami produktu,
  • bez opcji produktu,
 4. Wpisz Stan magazynowy,
 5. Wpisz Czas realizacji,
 6. Wpisz Jednostkę miary,
 7. Zaznacz Sprawdzaj stan magazynowy, Komunikat w sklepie, jeśli klient wrzuci za dużą ilość produktu do koszyka.

  Jeśli pole jest zaznaczone to włącza sprawdzanie stanów magazynowy w koszyku. Pole jest ignorowane jeżeli w konfiguracji magazynu Sprawdzanie stanu magazynowego w koszyku jest wyłączone.

 8. Zaznacz Zezwalaj na części dziesiętne w ilości,
 9. Wpisz Minimalna ilość,
 10. Minimalna ilość produktu jaką musi zamówić klient.

 11. Wpisz Maksymalna ilość,
 12. Maksymalna ilość produktu jaką może zamówić klient w ramach jednego zamówienia (0 oznacza brak).

  Zobacz dokumentację koszyka.

 13. Wpisz Wielokrotność ilości, Wielokrotność ilości pokazany na karcie produktu obok pola dodaj do koszyka.

  Jeśli podana wyświetla liste wyboru ilości produktu o podanej wielokrotności zamiast pola tekstowego.

 14. Naciśnij przycisk Zapisz.
Karta produktu w sklepie internetowym

Zobacz dokumentację produktu.

Edycja magazynu produktu z opcjami

Edycja produktu z opcjami, sekcja Dostępnośc/Magazyn
 1. Wybierz Dostępność,
 2. Zobacz dokumentację ustawienie dostępności produktu.

 3. Wybierz Zarządzaj magazynem:
  • z opcjami produktu,
  • bez opcji produktu,
 4. Naciśnij link Edytuj stan magazynowy, Edycja stanu magazynowego opcji produktu - kolory
  1. Wpisz Stan magazynowy,
  2. Zaznacz Włączony,
  3. Stan magazynowy opcji będzie sprawdzany podczas składania zamówienia.

  4. Naciśnij przycisk Zapisz,
 5. Wpisz Czas realizacji,
 6. Wpisz Jednostkę miary,
 7. Zaznacz Sprawdzaj stan magazynowy, Niski stan magazynowy opcji produktu pokazany w sklepie.

  Jeśli pole jest zaznaczone to włącza sprawdzanie stanów magazynowy w koszyku. Pole jest ignorowane jeżeli w konfiguracji magazynu Sprawdzanie stanu magazynowego w koszyku jest wyłączone.

 8. Zaznacz Zezwalaj na części dziesiętne w ilości,
 9. Wpisz Minimalna ilość,
 10. Minimalna ilość produktu jaką musi zamówić klient.

 11. Wpisz Maksymalna ilość,
 12. Maksymalna ilość produktu jaką może zamówić klient w ramach jednego zamówienia (0 oznacza brak).

  Zobacz dokumentację koszyka.

 13. Wpisz Wielokrotność ilości,
 14. Wielokrotność ilości na przykładzie produktu z opcjami

  Jeśli podana wyświetla liste wyboru ilości produktu o podanej wielokrotności zamiast pola tekstowego.

 15. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zobacz dokumentację opcji produktów.

Edycja stanów magazynowych z poziomu opcji produktu

 1. Wybierz Opcje produktu, Edycja stanów magazynowych z poziomu opcji produktu
 2. Wybierz Wartość opcji,
 3. Wpisz Stan magazynowy,
 4. Zaznacz Włączony,
 5. Stan magazynowy opcji będzie sprawdzany podczas składania zamówienia.

 6. Naciśnij przycisk Zapisz,

Zobacz dokumentację opcji produktów.

Konfiguracja magazynu

W panelu administracyjnym wybierz AplikacjeProdukty Ikona modułu ProduktyKonfiguracja


Konfiguracja magazynu
 1. Zaznacz Włącz obsługę stanów magazynowych,
 2. Włącza automatyczne zarządzanie stanami magazynowymi.

 3. Wybierz Zdejmuj produkty z magazynu:
  • Po złożeniu zamówienia,
  • Po zmianie statusu zamowienia na zrealizowane,
 4. Zobacz dokumentację zamówień.

 5. Zaznacz Sprawdzanie stanu magazynowego w koszyku,
 6. Naciśnij przycisk Zapisz.

Włączenie wyświetlania informacji o stanie magazynowym produktu

W panelu administracyjnym wybierz AplikacjeProdukty Ikona modułu ProduktyPrezentacja


Pokazywanie stanów magazynowych na sklepie.
 1. Zaznacz Pokaż stan magazynowy (Opcja ta jest dostępna dla sekcji Karta produktu, Lista pełna oraz Grupy produktów - strona główna),
 2. Naciśnij przycisk Zapisz.