Magazyn

W panelu administracyjnym wybierz Oferta => Produkty


Zarządzanie magazynem

Wybierz Magazyn

Edycja stanu magazynowego produktu bez opcji

 1. Naciśnij przycisk Tryb edycji,
 2. Wpisz Stan magazynowy,
 3. Naciśnij przycisk Zapisz.

Edycja stanu magazynowego produktu z opcjami

 1. Naciśnij przycisk Stan magazynowy opcji,
 2. Wpisz Stan magazynowy opcji,
 3. Zaznacz Włączony,
 4. Stan magazynowy opcji będzie sprawdzany podczas składania zamówienia.

 5. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zarządzanie magazynem z poziomu produktu

Edytuj produkt.

Edycja magazynu produktu bez opcji

 1. Wybierz Dostępność,
 2. Zobacz dokumentację ustawienie dostępności produktu.

 3. Wybierz Zarządzaj magazynem:
  • z opcjami produktu,
  • bez opcji produktu,
 4. Wpisz Stan magazynowy,
 5. Wpisz Czas realizacji,
 6. Wpisz Jednostkę miary,
 7. Zaznacz Sprawdzaj stan magazynowy,
 8. Jeśli pole jest zaznaczone to włącza sprawdzanie stanów magazynowy w koszyku. Pole jest ignorowane jeżeli w konfiguracji magazynu Sprawdzanie stanu magazynowego w koszyku jest wyłączone.

 9. Zaznacz Zezwalaj na części dziesiętne w ilości,
 10. Wpisz Minimalna ilość,
 11. Minimalna ilość produktu jaką musi zamówić klient.

 12. Wpisz Maksymalna ilość,
 13. Maksymalna ilość produktu jaką może zamówić klient w ramach jednego zamówienia (0 oznacza brak).

  Zobacz dokumentację koszyka.

 14. Wpisz Wielokrotność ilości,
 15. Jeśli podana wyświetla liste wyboru ilości produktu o podanej wielokrotności zamiast pola tekstowego.

 16. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zobacz dokumentację produktu.

Edycja magazynu produktu z opcjami

 1. Wybierz Dostępność,
 2. Zobacz dokumentację ustawienie dostępności produktu.

 3. Wybierz Zarządzaj magazynem:
  • z opcjami produktu,
  • bez opcji produktu,
 4. Naciśnij link Edytuj stan magazynowy,
  1. Wpisz Stan magazynowy,
  2. Zaznacz Włączony,
  3. Stan magazynowy opcji będzie sprawdzany podczas składania zamówienia.

  4. Naciśnij przycisk Zapisz,
 5. Wpisz Czas realizacji,
 6. Wpisz Jednostkę miary,
 7. Zaznacz Sprawdzaj stan magazynowy,
 8. Jeśli pole jest zaznaczone to włącza sprawdzanie stanów magazynowy w koszyku. Pole jest ignorowane jeżeli w konfiguracji magazynu Sprawdzanie stanu magazynowego w koszyku jest wyłączone.

 9. Zaznacz Zezwalaj na części dziesiętne w ilości,
 10. Wpisz Minimalna ilość,
 11. Minimalna ilość produktu jaką musi zamówić klient.

 12. Wpisz Maksymalna ilość,
 13. Maksymalna ilość produktu jaką może zamówić klient w ramach jednego zamówienia (0 oznacza brak).

  Zobacz dokumentację koszyka.

 14. Wpisz Wielokrotność ilości,
 15. Jeśli podana wyświetla liste wyboru ilości produktu o podanej wielokrotności zamiast pola tekstowego.

 16. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zobacz dokumentację opcji produktów.

Edycja stanów magazynowych z poziomu opcji produktu

 1. Wybierz Opcje produktu,
 2. Wybierz Wartość opcji,
 3. Wpisz Stan magazynowy,
 4. Zaznacz Włączony,
 5. Stan magazynowy opcji będzie sprawdzany podczas składania zamówienia.

 6. Naciśnij przycisk Zapisz,

Zobacz dokumentację opcji produktów.

Konfiguracja magazynu

W panelu administracyjnym wybierz Konfiguracja => Konfiguracja produktów

Wybierz Konfiguracja


 1. Zaznacz Włącz obsługę stanów magazynowych,
 2. Włącza automatyczne zarządzanie stanami magazynowymi.

 3. Wybierz Zdejmuj produkty z magazynu:
  • Po złożeniu zamówienia,
  • Po zmianie statusu zamowienia na zrealizowane,
 4. Zobacz dokumentację zamówień.

 5. Zaznacz Sprawdzanie stanu magazynowego w koszyku,
 6. Naciśnij przycisk Zapisz.

Włączenie wyświetlania informacji o stanie magazynowym produktu

W panelu administracyjnym wybierz Konfiguracja => Prezentacja produktów


 1. Zaznacz Pokaż stan magazynowy,
 2. Naciśnij przycisk Zapisz.