SOTESHOP XML - eksport oferty do pliku xml

Wygeneruj automatycznie lub manualnie plik xml z ofertą swojego sklepu dla innych systemów.

Spis treści

Powiązane dokumentacje

SOTESHOP. Soteshop XML - zobacz jak wyeksportować produkty do pliku XML.

W Panelu administracyjnym przejdź do AplikacjeSoteshop XML ikona modułu Soteshop XML


Dodanie produktów do eksportu Soteshop

Wybierz Lista produktów

Lista produktów przypisanych do eksportu
 1. Zaznacz Produkty,
 2. Wybierz Zaznaczone: Ustaw przypisane: Tak,
 3. Aby przypisać wszystkie produkty w sklepie do eksportu Soteshop kliknij Przypisz wszystkie,
 4. Aby wypisać wszystkie produkty, kliknij Wypisz wszystkie.

Generowanie pliku XML

Wybierz Generowanie pliku

Generowanie pliku XML
 1. Naciśnij przycisk Generuj plik. Wygenerowany plik
 2. Kliknij na adres pliku, aby go wyświetlić w przeglądarce,
 3. Naciśnij przycisk Pobierz, aby pobrać wygenerowany plik.

Adres URL wygenerowanego pliku

http://shop.example.com/uploads/soteshopxml.xml

Gdzie shop.example.com to domena twojego sklepu.

Automatyzacja generowania pliku

Plik Soteshop XML można generować automatycznie za pomocą Harmonogramu zadań (zadanie Generowanie pliku Soteshop XML). Zobacz dokumentację Harmonogramu zadań.

Konfiguracja

Wybierz Konfiguracja

Konfiguracja modułu Soteshop XML
 1. Zaznacz Nie eksportuj nieaktywnych produktów,
 2. Zaznacz Nie eksportuj produktów z zerowym stanem magazynowym,
 3. Zaznacz Dodaj ceny hurtowe,
 4. Naciśnij przycisk Zapisz.

SOTE YouTube

Bądź na bieżąco z nowościami programu SOTESHOP. Subskrybuj kanał SOTE na YouTube.