Opisu formatu pliku SOTESHOP XML

Plik zawiera ofertę sklepu w formacie XML. Możesz wygenerować plik w panelu administracyjnym i załączyć go potem w cyklicznym imporcie w innym sklepie.

Spis treści

Podstawowe wartości produktu

 • <products> - główny node produktów,
 • <products><product> - poszczególny wpis produktu
  parametry:
  • code - unikalny kod produktu (wymagany)
  • active - status aktywności produktu (true lub false)
  • ean - kod ean produktu
 • <name> - nazwa produktu (wymagana)
 • <description> - pełny opis produktu w formacie html
 • <shortDescription> - skrócony opis produktu
 • <photos> - główny node zdjęć
 • <photos><photo> - zdjęcie produktu - zawiera bezwzględny link do zdjęcia produktu
  parametr:
  • main - główne zdjęcie produktu (true lub false)
 • <tax> - stawka VAT (double)
 • <price> - cena produktu
  parametr:
  • type - typ ceny (netto lub brutto)
 • <oldPrice> - stara cena produktu
  parametr:
  • type - typ ceny (netto lub brutto)
 • <wholesales> - główny cen hurowych
 • <wholesales><price> - cena produktu dla hurtowników
  parametry:
  • type - typ ceny (netto lub brutto)
  • group - grupa hurtowników dostępne wartości: a, b lub c.
 • <categories> - główny node kategorii
 • <categories><category> - nazwy kategorii rozdzielone znakiem “/”
  parametr:
  • main - główna kategoria produktu (true lub false)
 • <stock> - stan magazynowy
  parametr:
  • unit - jednostka miary
 • <producer> - nazwa producenta
 • <weight> - waga produktu
 • <url> - link do produktu

Struktura podstawowych danych produktu w pliku

<xml version='1.0' encoding='utf-8' ?>
<products>
<product code="Kod produktu" active="true" ean="Kod EAN">
<name>Nazwa produktu</name>
<description>Opis produktu w HTML<description>
<shortDescription>Skrócony opis produktu</shortDescription>
<photos>
<photo main="true">Adres url zdjęcia głównego</photo>
<photo>Adres url zdjęcia</photo>
<photos>
<tax>Stawka VAT</tax>
<price type="netto">Cena produktu</price>
<oldPrice type="netto">Stara cena produktu</oldPrice>
<wholesale>
<price type="netto" group="a">Cena hurtowa A</price>
<price type="netto" group="b">Cena hurtowa B</price>
<price type="netto" group="c">Cena hurtowa C</price>
</wholesale>
<categories>
<category main="true">
Kategoria1/Podkategoria1
</category>
<category>
Kategoria2/Podkategoria3
</category>
</categories>
<stock unit="jednostka miary">stan magazynowy</stock>
<producer>Nazwa producenta</producer>
<weight>Waga<weight>
<url>Link w sklepie</url>
</product>
</products>

Atrybuty

 • <attributes> - główny node atrybutów
  parametr:
  • title - opcjonalny tytuł - zastępuje słowo "Atrybuty" na karcie produktu
 • <attributes><attribute> - atrybut produktu
  parametry:
  • name - nazwa atrybutu
  • type - typ atrybutu, wartości:
   • T - tekstowy
   • B - prawda/fałsz
   • C - kolor
 • <attributes><attribute><value> - wartość atrybutu
  parametr:
  • color - kolor - wartość w hexie lub bezwzględny url zdjęcia

Struktura atrybutów produktu w pliku

<xml version='1.0' encoding='utf-8' ?>
<products>
<product code="Kod produktu" active="true">
(...)
<attributes title="Opcjonalny tytuł">
<attribute name="Nazwa atrybutu" type="T">
<value>Wartość atrybutu</value>
<value>Wartość atrybutu</value>
</attribute>
<attribute name="Nazwa atrybutu" type="B">
<value checked="true"/>
</attribute>
<attribute name="Kolory" type="C">
<value color="#9FC131">Zielony</value>
<value color="#4477C2">Niebieski</value>
<value color="#C2301D">Czerwony</value>
</attribute>
</attributes>
</product>
</products>

Opcje produktu

 • <options> - główny node opcji produktów
  parametr:
  • priceType - typ ceny dla podawanych modyfikatorów cen opcji (netto lub brutto)
 • <options><option> - opcja produktu
  parametr:
  • name - nazwa opcji
 • <options><option><value> - wartość opcji
  parametry opcjonalnie:
  • name - wartość opcji
  • price - modyfikator ceny +/-
  • oldPrice - stara cena
  • weight - waga
  • stock - stan magazynowy dla opcji
  • code - kod produktu
  • ean - kod producenta

Struktura opcji produktu w pliku

Prosta opcja. Rozmiar z wyborem S i M.

<xml version='1.0' encoding='utf-8' ?>
<products>
<product code="Kod produktu" active="true">
(...)
<options priceType="brutto">
<option name="Rozmiar">
<value name="S" price="+10" old_price="200.00" weight="+20" stock="4.00" code="Kod opcji" ean="Kod producenta opcji"/>
<value name="M"/>
</option>
</options>
</product>
</products>

Opcja zagnieżdzone - kolor i rozmiar. Wybór koloru determinuje rozmiar.

<xml version='1.0' encoding='utf-8' ?>
<products>
<product code="Kod produktu" active="true">
(...)
<options priceType="brutto">
<option name="Kolor">
<value name="Zielony">
<option name="Rozmiar">
<value name="S" stock="10"/>
<value name="M" stock="8"/>
<value name="L" stock="1"/>
</option>
</value>
<value name="Czerwony"/>
<option name="Rozmiar">
<value name="S" stock="5"/>
<value name="M" stock="6"/>
<value name="L" stock="3"/>
<value name="XL" stock="3"/>
</option>
</value>
</option>
</options>
</product>
</products>

Przykładowy produkt

<xml version='1.0' encoding='utf-8' ?>
<products>
<product code="A0001" active="true" ean="1234567890123">
<name>Głośnik bezprzewodowy</name>
<description><h2>Pełny opis produktu</h2><p>To jest główny opis produktu. Jeśli jest długi, podziel go na działy, a tytuły działów oznacz jako nagłówki (Formaty->Nagłówki->Nagłówek 2 lub Nagłówek 3). W nagłówku i opisie warto ująć słowa kluczowe powiązane z produktem. Ułatwi to wyszukiwanie produktu w wyszukiwarkach. Używaj naturalnego języka.</p><p>Pamiętaj o odstępach między dłuższymi fragmentami tekstu. Staraj się<strong> unikać zbyt wielu wyróżnień</strong>, zmian wielkości tekstu i kolorów. Lepiej zaprezentowany i czytelny tekst pozytywnie wpływa na czas, jaki klienci spędzają na stronie produktu.</p></description>
<shortDescription>Opisz tutaj produkt w kilku krótkich zdaniach. Warto zacząć od wartości, jakie daje jego zakup i dodać najważniejsze informacje.</shortDescription>
<photos>
<photo main="true">https://bianco.demo.soteshop.pl/media/products/42/images/p1.png</photo>
<photos>
<tax>23.00</tax>
<price type="brutto">130</price>
<categories>
<category main="true">Kategorie/Akcesoria</category>
</categories>
<stock unit="szt.">5</stock>
<producer>Traditional Way</producer>
<weight>0.5<weight>
</product>
</products>

Przykładowy plik do importu

Pobierz plik xml z przykładowy 3 produktami.

Powiązane dokumentacje

SOTE YouTube

Bądź na bieżąco z nowościami programu SOTESHOP. Subskrybuj kanał SOTE na YouTube.