Migracja danych

Panel

Nawiązanie połączenia:

  • Wybór importu,
  • Adres URL sklepu, z którego pobierane są dane,
  • Usunięcie obecnych danych z SOTESHOP,
  • Adres serwera bazy danych,
  • Port,
  • Nazwa bazy danych,
  • Login do bazy danych,
  • Hasło bazy danych.


Sklep

  • Wyświetlanie zaimportowanych produktów.
  • Dostęp zarejestrowanych klientów.

Dokumentacja

Migracja danych