Newsletter

Panel

 • Konfiguracja:
  • Wyłącz newsletter w sklepie,
  • Pokaż pole rejestracji przy składaniu zamówienia,
  • Domyślny język wysyłania,
  • Dodatkowe wiadomości po rejestracji:
   • Włącz dodatkową wiadomość,
   • Temat.
  • Szablon html,
 • Wiadomości:
  • Lista wiadomości,
  • Dodanie nowej wiadomości:
   • Grupy,
   • Temat,
   • Treść,
 • Adresy
  • Lista adresów,
  • Dodanie nowego adresu:
   • Adres e-mail,
   • Potwierdzony,
   • Grupy,
   • Narodowość,
 • Grupy:
  • Lista grup,
  • Dodanie nowej grupy:
   • Nazwa,
   • Opis,
   • Możliwość dodania przez stronę,
   • Domyślna grupa,
  • Eksport,
  • Import,
 • Włączenie newslettera w linków społecznościowych.

Sklep

 • Dodawanie adresów do newslettera.
 • Usuwanie adresów z newslettera.
 • Wybieranie grup newslettera.
 • Możliwość dodania adresów do newslettera podczas składania zamówienie.

Dokumentacja

Newsletter